№ 1 (2018)

Зміст

Статті

ЗЕЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
І. В. ЧЕРНИШЕВ 3-5
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КРАЇНАХ ЄС І В ГРУЗІЇ PDF
Г. СИГУА 6-11
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
С. В. СІДЕНКО 12-17
ЩОДО ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД СТРАТЕГУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
Я. А. ЖАЛІЛО, О. Ю. СНІГОВА 18-22
ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО СВІТУ: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ PDF
В. В. ІЛЬЇН 23-27
МОДУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПАРАМЕТРАХ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ: НЕОБХІДНІСТЬ МОЖЛИВОГО PDF
А. А. КРАВЧЕНКО 28-31
ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
Д. ДЬЯКОН, І. С. КАЛЕНЮК, Л. І. ЦИМБАЛ 32-36
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ PDF
А. П. РУМЯНЦЕВ 37-41
ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ PDF
В. Л. ОСЕЦЬКИЙ, М. В. POCCO 42-47
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ PDF
О. М. ЛОЖАЧЕВСЬКА, К. В. СИДОРЕНКО 48-53
НОВІ ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА СУЧАСНОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ PDF
М. Е. ПРОХОРОВА 54-62
СИСТЕМА ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ПОДАТКОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ PDF
Л. М. АКІМОВА, А. В. ЛИСАЧОК 63-70
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАВКИ ПО ФЕДЕРАЛЬНИХ ФОНДАХ, ДИНАМІКИ ВВП ТА ІНФЛЯЦІЇ У США У 1961-2016 PDF
В. Я. ГОЛЮК 71-75
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС PDF
І. П. ДЕРЕВ’ЯНКО 76-80
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ PDF
О. П. БЕРКОВА 81-86
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІННОВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ТА МІЖНАРОДНОГО КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Г. ТОНКИХ, А. Д. РЕВЕНКО 87-91
ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ PDF
М. А. РИЧКА, О. М. СЛЮСАРЧУК 92-95
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ PDF
М. Е. ПРОХОРОВА, М. В. ВИБОДОВСЬКИЙ 96-101
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ PDF
К. В. АНТОНЕНКО 102-106
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ ПІДХОДІВ УПРАВЛІННЯ МАКРОЕКОНОМІКОЮ PDF
М. П. ВИСОЦЬКА 107-111
ВПЛИВ БІЗНЕС-АВІАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО 112-117
ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ PDF
А. Г. ЦИБУЛЯК 118-122
СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Г. П. БАЛАБАНОВА 123-129
СТРУКТУРА, РІЗНОВИДИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ ВИСОКИХ ТЕХОНЛОГІЙ PDF
Т. Г. ОСТАПЕНКО 130-139
МАРКЕТИНГОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Ю. О. КОВАЛЕНКО 140-143
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В АРХІТЕКТОНІЦІ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ PDF
Є. В. ГІРНИК 144-148
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ З МФО PDF
М. В. КУЛЬБІДА 149-155
КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ТА ХАРАКТЕР ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ PDF
Ю. М. ЗЕЛЕНІН 156-161
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ PDF
О. С. РУМЯНЦЕВ 162-165
ПРІОРИТЕТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ СИСТЕМ ТА ПЛАТІЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ PDF
О. Ю. ЗАСЕНКО 166-170
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Р. В. ЛИСЕНКО 171-173
ВЕКТОРИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ PDF
О. А. ТУРПЕТКО 174-176
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PARK INN BY RADISSON. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF
Р. В. ДЬЯЧЕНКО, О. Ю. ЗАВАДИНСЬКА, Ю. С. ТВЕРДОХЛІБ 177-180
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ РОБІТНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ) PDF
О. Ю. ЗАВАДИНСЬКА 181-184


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована