№ 2 (2017)

Зміст

Статті

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ PDF
А. С. ФІЛІПЕНКО 3-6
СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
С. В. СІДЕНКО 7-13
ТЕОРІЯ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
O. I. ROGACH 14-20
ІННОВАТИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ PDF
А. П. РУМЯНЦЕВ, О. Г. ТОНКИХ 21-26
СТРЕТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
С. О. БІЛА, І. М. ЗАХАРОВ 27-34
СМИСЛ І ФУНКЦІЇ ПОНЯТТЯ «ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР»: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В. В. ІЛЬЇН 35-39
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ PDF
О. М. ІВАНИЦЬКА 40-44
КОМПОЗИТНІ ІНДЕКСИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ PDF
І. І. ПУЗАНОВ 45-50
ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ МСП ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. О. НІКІТІН, М. В. МЕЛЬНИК, В. М. НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ 51-58
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТНК В КОНКУРЕНТНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО 59-64
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Р. О. ПУШКО 65-69
АНАЛІЗ РИНКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ PDF
К. В. АНТОНЕНКО 70-74
ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ ЕВОЛЮЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ ВИСОКИХ І НАНО-ТЕХНОЛОГІЙ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАНО-РІВЕНЬ PDF
T. G. OSTAPENKO 75-83
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
З. В. ПІЧКУРОВА 84-91
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ PDF
Л. М. ПОБОЧЕНКО, І. О. ЧИЖЕНКО 92-97
ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Л. М. АКІМОВА, О. В. КАЛЕТНИК 98-102
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МЕРЕЖЕВІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА PDF
Н. І. ЧЕРКАС 103-108
ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
О. С. РУМЯНЦЕВ 109-113
МОДЕРНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Є. В. ГІРНИК 114-118
ПРОБЛЕМА РОЗПОДІЛУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ МІЖ ЛАНКАМИ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН PDF
І. В. КРАВЦОВА 119-124
ВПЛИВ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А. С. САГІРОВА 125-129
ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
І. І. НАБОК 130-134
ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР В АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ PDF
А. В. ГАВРИЛЕНКО 135-140
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
М. В. КУЗЬМІНОВ 141-146
ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ ЗЛИТТЯХ ТА ПОГЛИНАННЯХ НА СВІТОВОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ PDF
Н. П. ЛИТВИНЕНКО, С. М. РУДЬКОВСКИЙ 147-152
ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
Т. О. ГАВРИЛКО 153-158
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО РИНКУ КРАЇН ЄС PDF
О. Ю. ЗАСЕНКО 159-164
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЗМІН В ДИНАМІЦІ ТА НАПРЯМКАХ ЕКСПАНСІЇ ТНК В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
М. Е. ПРОХОРОВА, Н. В. ПРОХОРОВА 165-174
ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
O. A. TURPETKO 175-178
ПОТЕНЦІАЛ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ У ЗРОСТАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
Г. Б. БАЛАБАНОВА, К. Л. СПАЖЕВА 179-188
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Н. В. КРИВЕНКО 187-192


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована