Том 2, № 4 (2011)

Зміст

ЕКОНОМІКА

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
К.В. АНТОНЕНКО, А.О. БАТЮЛЄВА 3-7
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІНАНСОВОГО ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСУ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В.В. БОЙКО, О.Ю. БУДИНСКАЯ 8-12
СЕРВІСНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИЗМУ PDF
М.П. БОНДАРЕНКО 13-18
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
І.М. ВЕРХОЛЯД 19-23
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ТА МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Р.П. ГАВРИЛЮК 24-31
СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
О.М. ГОЛОВНЯ 32-37
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ТОРГІВЛІ НА ВНУТРІШНЬО-РЕГІОНАЛЬНОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ PDF
А.М. ГУМЕНЮК 38-45
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
С.Л. ДЕМИДЕНКО 46-50
ДИПЛОМАТІЯ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
І.П. ДЕРЕВ’ЯНКО 51-56
СУЧАСНА ЕКОНОМІКА НАХІЧЕВАНЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ З СВОЄЮ БАГАТОГАЛУЗЕВИЙ СТРУКТУРОЮ PDF
ОГЛЫ ИСМАИЛ ДЖАБРАИЛОВ ИКРАМ 57-58
ПОНЯТІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ В СИСТЕМІ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
О.С. ДОРОШЕНКО 59-62
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ НА ОСНОВІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ж.М. ЖИГАЛКЕВИЧ 63-68
ІНТЕГРАЦІЙНІ ЧИ ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЄВРОПИ PDF
Т.В. КАМIНСЬКА 69-73
МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.Ю. КОВАЛЕНКО 74-85
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
І.І. КОВАЛИК 86-90
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ PDF
В.С. КОЗЛОВ 91-95
ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ЯК СКЛАДОВИХ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ PDF
Т.В. КОЗЛОВА, А.М. МИТЮК 96-100
«ГЛИБОКА І ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ» МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ: ЯКІСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ ПОЛОЖЕНЬ ТА КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ МИТНИХ ТАРИФІВ НА ДВОСТОРОННЮ ТОРГІВЛЮ ТОВАРАМИ PDF
В.І. КОНЧИН, О.О. СОВЕР 101-112
СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Т.М. КУЛІНІЧ 113-117
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ PDF
В.П. КУНДИРЕВИЧ 118-121
СКЛАДОВІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Д.О. КУЧА 122-126
МОДИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
І.Г. ЛЕБЕДЬ 127-131
ДО ТЕОРИТИЧНОЇ СУТІ ТА ЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ PDF
Х.Г. ЛОСЄВА 132-134
ІННОВАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ГЛОБАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
О.Д ЛУК’ЯНЕНКО 135-134
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ АВІАБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Т.В. МІРЗОДАЄВА 139-138
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В.В. КУЗЬМЯК, І.І. НАБОК 144-148
СУЧАСНИЙ ЕТАП ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК В УКРАЇНІ PDF
В.Є. НАМОНЮК, І.В. КРАВЦОВА 149-156
ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО США ТА КИТАЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Г.Ю. ПАНІКАР, А.В. МАТВІЄНКО 157-162
АСЕАН ТА “СХІДНОАЗІАТСЬКА ВЕЛИКА ТРІЙКА”: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Л.П. ПЕТРАШКО, Ю.В. ШВЕД-САНАЯ 163-168
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КНР В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Л.М. ПОБОЧЕНКО 169-174
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ВЕКТОРУ ТНК В УКРАЇНІ PDF
О.В. ПОЛІЩУК, В.В. ЦИМБАЛ 175-180
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
О.Т. ПОЛТОРАЦЬКА 181-183
УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
А.А. ПРОКОП’ЄВА, К.В. СИДОРЕНКО 184-190
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГУ PDF
Н.А. РЄЗНІКОВА 191-195
ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ ДО СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ PDF
М.А. РИЧКА, О.М. СЕРГЕЙЧИК 196-201
ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В ТРАНСКОРДОННОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Н.В. РУДЕНКО, Х.В. СМЕРЕЧАНСЬКА 202-206
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Н.Є. СКОРОБОГАТОВА, Ю.О. СЕРГІЄВА 207-213
ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ ПЛЮРАЛІЗМУ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПОШУКУ PDF
П.В. СКОТНИЙ 214-217
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Т.В. СМІТЮХ 218-221
СТАН РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Л.М. СТЕПАСЮК, З.М. ТІТЕНКО 222-224
ПЕРСОНАЛ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ СТРУКТУРАХ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ PDF
Н.М. СТРЕЛЬЧЕНКО, В.В. ГЕРНЕШІЙ 225-228
СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
А.М. СУНДУК 229-234
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕКТОРУ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В.А. СЬОМИК 235-238
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ВИБОРУ PDF
І.В. ТЕРОН, Ф.Ч. ДОАН 239-241
ІННОВАЦІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИГОВИХ ОЦІНКАХ PDF
О.С. ТІТОВА 242-245
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНЇ БЕЗПЕКИ PDF
С.І. ТКАЛЕНКО 246-249
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
М.М. ЧЕХ 250-256
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ТА МЕТОДИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
О.М. ЧОРНА 257-262
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Р.В. ШАМРІН 263-267
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю.О. ЮРЧЕНКО 268-275


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована