№ 1 (2014)

Зміст

Статті

ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ СВІТ-СИСТЕМИ ГЛОБАЛІЗМУ ТА ІМПЕРАТИВИ ГЛОБАЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ PDF
О.Г. БІЛОРУС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ФАКТОР ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Д.Г. ЛУК’ЯНЕНКО
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ PDF
К.В. АНТОНЕНКО, А.О. КУСОЧКІНА
АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF
Л.В. ГАНІЧ
КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
А.Г. ГЕРАСИМЕНКО
СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ФІНАНСІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІКИ PDF
Г.П. ГОНЧАР
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: «ВЕСТЕРНІЗАЦІЯ» І АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ГЛОБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ PDF
Ю.Д. ГРАНИН
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА
СТАН ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
А.А. ДИСКІНА, В.Ю. ЛИЧАК
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЇЇ РІВЕНЬ PDF
О.М. ЗАГУРСЬКИЙ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР ОСВІТНЬОЇ ДИПЛОМАТІЇ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ PDF
Вероніка ІЛЬНИЦЬКИЙ
ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ PDF
І.М. КАПАРУЛІНА
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ СОТ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ PDF
І.В. КЛИМЕНКО, І.В. УС
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄС І УКРАЇНИ ЩОДО ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК PDF
Т.В. КОЗЛОВА, М.Е. БАЛИЦЬКА
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄС І УКРАЇНИ ЩОДО ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК PDF
Т.В. КОЗЛОВА, М.Е. БАЛИЦЬКА
ПЛАНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ З РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О.К. КОСТЕНКО
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
М.Ю. МАІСУРАДЗЕ
ЩОДО НАПРЯМІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КЛІМАТУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ PDF
Н.С. МЄДВЄДКОВА
ВИМОГИ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ PDF
В.Ю. МЕДВІДЬ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З ЄС PDF
К.М. МИХАЙЛИЧЕНКО
ОФІЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ У НІМЕЧЧИНІ PDF
В.С. МОРОЗОВ
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ PDF
М.І. НАЗАРОВ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕЗІНВЕСТИЦІЙ ТНК У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ PDF
В.Є. НАМОНЮК, І.В. КРАВЦОВА
МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л.А. НЕКРАСОВА, О.В. МОНІЧ
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ PDF
Н.В. ОВЧАРОВА
ДОСВІД МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ ПРИ КРЕДИТУВАННІ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ PDF
О.О. ПАВЛЮК
СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВСЬКИХ ГРУП НА ЗАРУБІЖНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ PDF
Л.П. ПЕТРАШКО, М.С. ЦІВИНА
МIСЦЕ УКРАЇНИ В СИСТЕМI ГЛOБАЛЬНOГO IННOВАЦІЙНОГО ЛАНЦЮГА PDF
Л.М. ПОБОЧЕНКО, А.В. БОНДАРЕНКО
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО МОТИВУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О.О. ПОПАДЮК
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У СВІТІ PDF
А.А. ПРОКОП’ЄВА
ТРАКТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЯК ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Б.М. ПУНЬКО
ТНК В ІНСТИТУЦІЙНІЙ АРХІТЕКТУРІ ГЛОБАЛЬНОГО УРЯДУВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ю.С. РИБАЛКО
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ PDF
М.О. СУЛИМА
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
О.А. ТКАЧОВА
ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. АНАЛІЗ WEB-РЕСУРСІВ PDF
Т.К. ШПЕНИК
ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
В.С. КОРНІЛОВ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У РОСІЇ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ PDF
В.В. БОГДАН


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована