№ 4 (2013)

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.О. АРЕФ’ЄВ
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Т.І. БІЛЕНКО
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КИТАЄМ PDF
М.П. ВИСОЦЬКА, А. АЛЬ АТТІ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
С.Г. ВОЙТОВ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КИТАЄМ PDF
Л.П. ГАЛЬПЕРІНА, А.В. ШАПОВАЛ
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
В.В. ГЕРНЕШИЙ
НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРА В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ PDF
Т.О. ДЯЧЕНКО, Л.Е. ПОМИТКІНА
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
О.В. ІЛЬЄНКО
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИ МАРШРУТИЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
О.К. КАТЕРНА, Л.В. ЮРЧУК
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТІВ У ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ PDF
М.В. КОЛЕСНИК
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ ПАСАЖИРІВ НА РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
В.Є. КОМАНДРОВСЬКА, В.О. ІЛЬЄНКО
ЛОГІСТИЧНИЙ ЛАНЦЮГ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ЕКСПРЕС-ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
В.А. КУЛИК, О.В. ФАЛІНА
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ PDF
О.М. ЛОЖАЧЕВСЬКА, О.М. ГОРБАЧОВА
ФОРМУВАННЯ НОВИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ПРИ НАДАННІІНТЕГРОВАННОЇ АВІАПОСЛУГИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
А.С. ЛОЖАЧЕВСЬКА
ВПЛИВ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ PDF
В.П. МАЗУРЕНКО
РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УМOВAX ГЛOБAЛIЗAЦIЇ PDF
В.П. МАЗУРЕНКО, О.С. ШАПРАН
ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ СПОЖИВЧОГО ДОЗВОЛУ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Н.О. МАТВІЙЧУК-СОСКІНА
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ PDF
І.Г. МИХАЛЬЧЕНКО, Ю.М. ЖАБОТЕНКО
ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФРН PDF
В.С. МОРОЗОВ
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ «БАНК – ПІДПРИЄМСТВО» PDF
С.А. МУШНИКОВА
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.О. МУШНИКОВ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПОНЯТТЯ «СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ» PDF
Т.С. ОБИДЄННОВА
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ PDF
Є.С. ОРЛОВСЬКИЙ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИМ СУБ’ЄКТОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF PDF
С.В. ПЕТРОВСЬКА
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О.Т. ПОЛТОРАЦЬКА, Ю.А. МАЙДЕБУРА
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ PDF
О.О. ПОПАДЮК
ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНО-ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В.В. ПРОХОРОВА
СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА СВІТОВОГО РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
А.А. ПРОКОП’ЄВА
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСТЕРНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ТРУБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
В.Г. ПРУШКІВСЬКИЙ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ДОБРОБУТУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF
Ю.О. СВЕРДЛОВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ АЕРОПОРТІВ PDF
К.В. СИДОРЕНКО
НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ PDF
О.Б. СИТНИК
ЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Л.В. УСКОВА
КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОБУСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Ю.М. ЧИЧКАН-ХЛІПОВКА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Л.Б. ШОСТАК


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована