№ 2 (2013)

Зміст

Статті

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
С.В. СІДЕНКО
ДО ОСМИСЛЕННЯ ФИЛОСОФІЇ ЛЮДИНИ І КАПІТАЛУ В КОНЦЕПЦІЇ ЗІГМУНДА БАУМАНА PDF
А.Н. ФОМЕНКО
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СНД PDF
В.С. БУДКІН
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
С.О. БІЛА
В’ЇЗНИЙ ТУРИЗМ У КРАКІВ З УКРАЇНИ В 2003 – 2011 РОКАХ (НАРИС РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ) PDF
КШНИШТОФ БОРКОВСЬКІ,, ТАДЕУШ ГРАБІНСЬКІ,
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ PDF
В.Ф. МАРТИНЕНКО
ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ PDF
В.В. МАТВЕЄВ, Д.О. КАПЛЮК
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ PDF
М.В. КОРЖ, О.М. КЛІОНСЬКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА PDF
А.И. СУХОРУКОВ, Ю.М. ХАРАЗИШВИЛИ
БАЗОВІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ БАНКУ PDF
В.С. БІЛОШАПКА, А.В. КОРЧАН
ЦИВІЛЬНА АВІАЦІЯ НА КУБІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. PDF
ЛОПЕС М.У. РОДРІГЕС
ТУРИЗМ НА КУБІ І ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК АВІАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ. PDF
ЛОПЕС М.У. РОДРІГЕС
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Т.Н. ШКОДА
ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ PDF
К. В. АНТОНЕНКО, Т.В. АЙЗЕНБЕРГ
МЕХАНІЗМИ ЗБАЛАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ PDF
О.А. БАТАЛОВ, В.І. ЖУК
ІМПЕРАТИВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇН У КРИЗОВИХ УМОВАХ PDF
М.В. БОНДАРЕЦЬ
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У НАФТОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ І КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ PDF
В.Г. БУРЛАКА
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Г.В. ВАСИЛЬЧЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF
М.П. ВИСОЦЬКА, О.М. КИРИЛЕНКО
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
К. В. АНТОНЕНКО, В.Ю. ШАЛДИШЕВА
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТНОГО СТАТУСУ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ФІНАНСОВОМУ ПРОСТОРІ PDF
К.В. КОВТОНЮК
СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В.П. МАЗУРЕНКО
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ PDF
О.М. ІВАНИЦЬКА, А.Г. ГАДІЯК
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Е.В. МОКРЯК, О.С. СЛАВІНА
ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ЯКІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Т.Г. ОСТАПЕНКО
СВІТОВИЙ РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: МАСШТАБИ, СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА
Л.М. ПОБОЧЕНКО
ОЦІНКА ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ PDF
Л.М. ПОБОЧЕНКО, Т.О. АЛІФОНСЬКА, А.О. АВРАМЕНКО, Є.В. СЕМЕНОВ
РОЛЬ ДОЛАРА В СЦЕНАРІЯХ КРИЗОВОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ PDF
Н.В. РЕЗНІКОВА, М.М. ВІДЯКІНА
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
М.А. РИЧКА
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
В.М. РУСАН
ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. В. СОБКЕВИЧ
НОВІТНІ РЕАЛІЇЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В.В. ТІПАНОВ
УКРАЇНСЬКІ КОРПОРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ІНСТИТУЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Г.О. БАК
ПОЛІТИКА БРІДЖИНГУ У РАМКАХ КОРПОРАТИВНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т.В. ГОРОХОВА
ФОРМУВАННЯ СТРУКТОРНОГО КАПІТАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
К.Б. ГРИНЮК
ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В.М. ГУРМАК
ФОРМИ ПРОЯВУ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О.О. ПЕТРЕНКО
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О.О. ПЕТРЕНКО
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ PDF
О.В. ШАТКОВСЬКИЙ


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована