Том 1, № 4 (2011)

Зміст

ЕКОНОМІКА

УКРАЇНА: ВІД ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРАЇНИ PDF
К.І. ГРИЩЕНКО 3-7
ФАКТОРИ І ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ВІДНОСИН PDF
Ю.Н. ПАХОМОВ 8-15
МОДЕРНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ШЛЯХ В МАЙБУТНЄ PDF
О.Ю. АМОСОВ, Н.Л. ГАВКАЛОВА 16-21
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
О.В. АРЕФ’ЄВА, Т.С. ЗАПОРОЖЕЦЬ 22-28
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ VS МИТНИЙ СОЮЗ ? PDF
В.В. БОРЩЕВСЬКИЙ 29-32
КРАЇНИ СНД У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ PDF
В.С. БУДКІН 33-36
ОКРЕСЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОГЛЯДУ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ НА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Т.Г. ВАСИЛЬЦІВ 37-42
ІДЕОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ АНТИКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ PDF
В.А. ВЕРГУН 43-46
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ PDF
Л.І. ВОРОТІНА, І.М. АСМОЛОВА 47-50
ЕКСПОРТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ СЕЛЕКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА 51-54
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У ВЗАЄМОДІЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СТРАТЕГІЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ PDF
О.Г. ДОМБРОВСЬКИЙ 55-57
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
Р.Г. ДУБАС 58-62
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ АДВОКАТУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
В.В. КЛИМЕНКО, Г.М. ЛОЗОВА 63-70
СТАНОВЛЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ КОРПОРАТИВНОЇ МОДЕЛІ І КРИЗА 1980-Х PDF
О.В. КУЗНЕЦОВ 71-77
СТРУКТУРА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ PDF
О.М. КУЛІНІЧ 78-81
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО СПЕЦИФІКИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О.М. ЛОЖАЧЕВСЬКА, О.М. ГОРБАЧОВА 82-88
ОСВІТНЬО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РАКУРС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Д.Г. ЛУК’ЯНЕНКО, А.М. ПОРУЧНИК 89-93
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
Н.А. МІКУЛА 94-99
СИСТЕМНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І.П. МОЙСЕЄНКО 100-104
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ PDF
М.М. НАСТЕНКО, Н.М. ГУДЗЕНКО 105-108
ТИПОЛОГІЯ ЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА PDF
Л.П. ПЕТРАШКО 109-114
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРАВЛЕНОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ PDF
С.М. ПОДРЄЗА, Г.С. ГУРІНА 115-117
АЛГОРИТМ ПОШУКУ ЕФЕКТИВНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ АКТИВІЗАЦІЇ Й ОПТИМІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ PDF
Б.М. ПУНЬКО 118-125
ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН PDF
С.О. РИБАК 126-127
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА ЕТАПІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
В.Л. СМАГІН 128-132
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ PDF
О.В. СОБКЕВИЧ, В.М. РУСАН, А.Д. ЮРЧЕНКО 133-136
УРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ КОРПОРАТИВНИХ СУБ’ЄКТІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АСОЦІЙОВАНОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ PDF
Л.М. СОЛОДОВНИК, С.М. ШАГОЯН 137-144
ВОЗМОЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ РЕАЛЬНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ PDF
А.П СТЕПАНОВ 145-146
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ ТА НОВА ПАРАДИГМА ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Я.М. СТОЛЯРЧУК 147-152
ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ФАКТОРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН PDF
І.В. ТАРАНЕНКО, Ю.К. ТАРАНЕНКО 153-158
СЦЕНАРІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВАРІАТИВНІСТЬ КОНЦЕПЦІЙ І РЕАЛІЇ PDF
Н.О. ТАТАРЕНКО 159-165
НАПРЯМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ PDF
Т.А. ТИЩУК, О.В. ІВАНОВ 166-170
ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ТІНЬОВА ОПЛАТА ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗИ PDF
Ю.М. ХАРАЗІШВІЛІ 171-182
ІНСТИТУТИ ГАРАНТІЙ В ПРОЦЕСАХ ІНКОРПОРУВАННЯ PDF
Є.І. ЧЕРНЯВСЬКА 183-186
СУКУПНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ТА ДИПЛОМАТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Л.Б. ШОСТАК, О.І. ДИКАРЄВ 187-195
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
В.І. ЩЕЛКУНОВ, Г.Ю. КУЧЕРУК 196-201
УКРАЇНСЬКА ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ PDF
Л.А. ЯРЕМКО 202-206

ПРАВО

ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕФІНІЦІЮ «ГАЛУЗЬ ПРАВА» PDF
І.Л. БОРОДІН, В.А. КРУГЛОВ 207-209
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПОГЛЯД PDF
В.К. КОЛПАКОВ 210-212
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДОЛАННЯ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ В РОЗУМІННІ ЗМІСТУ ФЕНОМЕНА «ПРАВО» PDF
С.Я. ЛИХОВА 213-217
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
А.В. МАКАРЕНКО 218-222
ВПЛИВ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВ PDF
О.В. МІКІЧУРОВА 223-229
ГAРAНТIЇ ПРAВ СУБ’ЄКТIВ IНВЕСТИЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI ТA ЗAХИСТ IНВЕСТИЦIЙ PDF
А.С. ПАЗЕНОК 230-232
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ PDF
І.М. СОПІЛКО, В.Ю. МОЛОДІД 233-236

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ ДОПОВІДЬ ПРОФЕСОРА ЗАДОРОЖНОГО ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА: «МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН. СПРОБА НАУКОВОГО АНАЛІЗУ 20-РІЧНОГО ДОСВІДУ» PDF
В.Ф. АНТИПЕНКО 237-238


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована