№ 1 (2011)

Зміст

Статті

ІНСТИТУЦІЙНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В НОВІЙ МОДЕЛІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
К.І. ГРИЩЕНКО 3-5
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРАКТИКУ РОЗРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ПРОГРАМ В УКРАЇНІ PDF
І.В. КРЮЧКОВА 6-7
ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ PDF
В.П. ХАРЧЕНКО 8-9
ЦІННІСНІ АСПЕКТИ СУВЕРЕННОСТІ: УКРАЇНА І СВІТ PDF
Ю.М. ПАХОМОВ 10-16
ВІД ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДО ПЛАНОВО-РИНКОВОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ PDF
С.С. ДЗАРАСОВ 17-28
РОСІЙСЬКА МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ PDF
Р.С. ДЗАРАСОВ 29-37
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Н.О. ТАТАРЕНКО 38-43
ІМПЕРАТИВИ ГЛОБАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Д.Г. ЛУК’ЯНЕНКО 44-47
ПРЕДМЕТНА ОНТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
А.С. ФІЛІПЕНКО 48-52
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
В.А. ВЕРГУН 53-55
МІЖНАРОДНІ РЕГІОНАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ В ЄВРОПІ: СИТУАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУСІДНІХ НАРОДІВ PDF
V.I. CHUZHYKOV, O.A. FEDIRKO 56-66
ЩОДО ПРОБЛЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
А.В. ЄРМОЛАЄВ, Я.А. ЖАЛІЛО 67-73
УКРАЇНА – ЛІБЕРАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА PDF
А.С. ГАЛЬЧИНСЬКИЙ 74-75
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СНД PDF
В.С. БУДКІН 76-79
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
С.О. БІЛА 80-83
РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
О.М. ЛОЖАЧЕВСЬКА, А.С. ЛОЖАЧЕВСЬКА 84-87
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ІНТЕГРОВАНОГО ІНСТИТУТУ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
В.Л. СМАГІН 88-92
СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ PDF
Л.В. РУДЕНКО-СУДАРЄВА 93-98
УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ МОДЕЛЕЙ СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ PDF
В.П. ОНИЩЕНКО 99-102
УКРАЇНА І МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД PDF
В.П. КОЛОСОВА 103-105
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Б.В. ПОГРІЩУК 106-108
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О.В. КУЗНЕЦОВ 109-115
РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ІНОЗЕМНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ У ФРН PDF
В.С. МОРОЗОВ 116-119
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЗАСАДНИЧА МЕТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ PDF
Т.І. БІЛЕНКО 120-124
ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
М.Е. ПРОХОРОВА, К.В. ПАНАІТІДІ 125-129
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОРГАНІЗАЦЇЇ PDF
О.М. ГОРБАЧОВА 130-136
ОСВІТА ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ PDF
А.Н. СОШНЕВ, Е.Б. СОШНЕВА 137-140
ОЦІНКА РІВНЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА 141-145
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Т.Є. МІРОШНИЧЕНКО 146-149
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ PDF
В.В. ОСОКІНА, Н.В. РУДЕНКО 150-152
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
А.Л. САБАДИРЬОВА, Д.Є. САЛАВЕЛІС 153-155
РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Л.А. КРАВЧЕНКО 156-159
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ВІДНОВЛЕННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Л.М. ПОБОЧЕНКО, М.Г. КУРАСОВА 160-166
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ РИНКІВ В ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
І.І. НАБОК, А.Р. ЛИТВИН 167-170
МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
О.В. ПОЛІЩУК 171-172
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
АЛИЕВ ВУГАР ИСМАИЛ ОГЛЫ 173-175
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ: МЕТАТЕОРЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ PDF
П.В. СКОТНИЙ 176-179
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М.Д. БАЛДЖИ, В.С. ПОЛІЩУК 180-182
ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН PDF
Я.М. ШАТКОВСЬКИЙ 183-185
ПРИКЛАДИ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ДВОСТОРОННЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
В.В. ТИХОНОВИЧ 186-188
ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА КРАЇН ТА ЇЇ РОЛЬ В ПОДОЛАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ PDF
І.В. УС 189-191
ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
АЛИЕВ ВУГАР РАГИМ ОГЛЫ 192-195
МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ХАРЧОВИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ ТА ЄС PDF
В.Г. КУЛЯВЕЦЬ 196-202
ДІЯЛЬНІСТЬ ФАО ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ PDF
РАГИМОВ НИШАТ ИНГИЛАБ ОГЛЫ 203-206


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована