№ 2 (2011)

Зміст

Статті

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПДВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
Д.Р. АЛИЕВА 3-7
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ PDF
К.В. АНТОНЕНКО, В.В. ЯРОШЕНКО 8-9
ЯКІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УЯВЛЕННЯХ ТА ОЦІНКАХ СТУДЕНТСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ PDF
С.Б. АРТЕМЕНКО 10-13
КРАХ ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Г.П. БАЛАБАНОВА 14-16
ПОСТКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ «ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ» PDF
М.В. БАНЬКО 17-22
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ PDF
М.П. БОНДАРЕНКО 23-26
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯК БАЗА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ І ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
И.Н. БУЦЕНКО, Ю.В. ИЛЯСОВА 27-30
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Н.В. ВАЛІНКЕВИЧ 31-35
ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОСЛУГ НЕ МАРШРУТНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО АТП PDF
Д.А. ВЕРЕТЕННИКОВА 36-39
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Л.П. ГАЛЬПЕРІНА 40-44
СУТНІСТЬ І ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.О. ДАНИЛЮК 45-51
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ ТА ОКЕАНІЇ PDF
Б.М. ДЕМЧУК 52-54
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
І.П. ДЕРЕВ’ЯНКО 55-57
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ МІЖ ДЕРЖАВАМИ – ГАРАНТІЯ СТАБІЛЬНОСТІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
В.І. ДУДЧАК 58-59
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕМЕРДЖЕНТНИХ ЕКОНОМІК СВІТУ PDF
Л.М. ЗАДУВАЙЛО 60-64
СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗИ У ЄС ТА СТИМУЛИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
К.І. ЗВІРГЗДЕ 65-68
«ПРОВАЛИ» ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ PDF
Т.В. КАМIНСЬКА 69-71
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ЛІТАКІВ В АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Г.А. КЛИМЕНКО 72-76
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ PDF
Р.П. КОЗАЧЕНКО 77-78
МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА В РАМКАХ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ PDF
В.П. КОЛОСОВА, В.І. ЛІТКОВСЬКА 79-84
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ МЕРЕЖІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВІДХОДУ УКРАЇНИ ВІД ЕТНОЦЕНТРИЧНОГО ПРИНЦИПУ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ PDF
В.І. КОНЧИН 85-90
АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Г.В. КРАВЧЕНКО 91-93
ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПОСЛУГИ НЕВИРОБНИЧІЙ ПІДСИСТЕМИ PDF
Н.Л. КУСИК 94-99
ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ МОДЕЛІ ФІНЛЯНДІЇ PDF
О.Г. ЛАРІНА 100-105
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ PDF
І.Г. ЛЕБЕДЬ 106-109
CУТНICТЬ ТA ЗМICТ МIЖНAРOДНOЇ CТРAТEГIЇ КOМПAНIЙ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Н.П. ЛИТВИНЕНКО, П.О. ЛИТВИНЕНКО 110-114
ОЦІНКА РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА АВІАКОМПАНІЙ В УМОВАХ ІСНУЮЧОГО ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ PDF
С.В. ЛОТОЦЬКА 115-119
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НА ЗАСАДАХ НАУКО-ТЕХНІЧНОГО ПІДХОДУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О.В. ЛУГАНОВ 120-123
ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ І ЧИННИК КИТАЮ PDF
Ю.В. МАКУХА 124-125
ПОСТКРИЗОВІ ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
А.Ф. НАУМОВ 126-131
ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ У СФЕРІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
К.О. НИКОНЮК 132-138
УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.В. ОБНЯВКО, А.Л. САБАДИРЬОВА 139-141
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОСВІТИ: МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
А.Л. ОНСОВИЧ 142-144
ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ З МЕТОЮ ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ PDF
С.С. ОРЛЕНКО 145-147
ПОЗИЦІЇ СУЧАСНИХ МЕГАПОЛІСІВ У ГЛОБАЛЬНІЙ КОНКУРЕНТНІЙ МОДЕЛІ PDF
В.С. ОРЛОВСЬКА 148-154
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Г.Ю. ПАНІКАР 155-160
ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ТІНЬОВИХ ПРОЦЕСІВ, ЯК КОМПОНЕНТ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Н.Г. ПОПЛЕВІЧЕВА 161-164
ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Т.І. РАПІЦЬКИЙ 165-167
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КОНСАЛТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Н.А. РЄЗНІКОВА 168-175
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
В.Є. САФОНОВА 176-182
МОТИВИ СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ ТА ХАРАКТЕРНІ РИЗИКИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
А. СЕЛЕЙМАН 183-188
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ PDF
О.С. СЛАВІНА, Л.В. КАЛАШНІКОВА 189-191
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРИМСЬКОЇ ЛІСОПРОДУКЦІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ТА ВИТРАТ ВИМОГАМ СВІТОВОГО РИНКУ PDF
Ж.В. СОКОЛОВА 192-195
СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ PDF
К.П. СУБОЧ 196-199
МЕТОДИЧНА СХЕМА РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
І.В. ТЕРОН 200-206
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
С.І. ТКАЛЕНКО 207-210
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІЛОВИХ МОДЕЛЕЙ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ ЄС PDF
О.А. ФЕДІРКО 211-215
КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
О.В. ХАРЧИШИНА 216-519
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ PDF
М.П. ХМАРА 220-224
БІЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНІЇ ЯК БАЗОВИЙ ЗАСНОВОК КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ PDF
В.І. ЧЕГЛАТОНЄВ 225-227
РОЗВИТОК ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
О.Є. ЧОРНА, Е.В. ЗАГУРСЬКА 228-232
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
В.І. ЧОРНОДОН 233-235
ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ МЕДІАРИНКІВ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
А.В. ЧУЖИКОВ 236-241


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована