№ 1 (2010)

Зміст

Статті

СУЧАСНА СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА: ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ PDF
О.О. Дьомін, Т.І Біленко
УКРАЇНА І РОСІЯ: ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДОПОВНЮВАНОСТІ І РИЗИКИ ВІДТОРГНЕННЯ PDF
Ю.Н. Пахомов
ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В.Є. Новицький
НОВІ АКЦЕНТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
Н.О. Татаренко, А.М. Поручник
ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ ЯК ІМПЕРАТИВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
О.П. Степанов, Н.П. Гончарова
ПРІОРИТЕТИ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
C.O. Біла
ІМПЛІЦИТНІ УГОДИ В СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ PDF
В.В. Мортиков
МАЛА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
М.И. Балашевич
ГУМАНІСТИЧНІ СТРАТЕГИ СВОБОДИ В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
A.M. Фоменко
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ АЕРОКОСМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
І.Д. Дячук, Г.Ф. Садовська
ВАЛЮТНА ІНТЕГРАЦІЯ- ОЗНАКА ГЛОБАЛІСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У СУЧАСНОМУ СВІТІ PDF
О.О. Сльозко
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КЕМЕРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ PDF
А.В. Антонова
РИЗИКИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ І ЗДІБНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ PDF
JI. А. Богун
ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
O.B. Гончарова
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ З ОГЛЯДУ НА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД PDF
І.П. Дерев'янко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Б.В. Заремський
МОНІТОРИНГ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕНДЕРНИЙ ПІДХІД PDF
О.Д. Лазор, І.Г. Лазар
ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНІ В СИСИТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
О.М. Ложачевська, О.А. Кобзарейко
ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
О.І. Мартьянов, Т.О. Макух
УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В.Ф. Сомов
ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ PDF
С.В. Мусієнко
ДОСЛІДЖЕННЯ "ЕКОНОМІЧНИХ БУЛЬБАШОК": У КРИЗОВИХ УМОВАХ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
М.В. Новикова, Т.В. Сусло
ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Г.Ю. Панікар
АНАЛІЗ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
Jl.H. Побоченко
МОНІТОРИНГ БЮДЖЕТНИХ РЕФОРМ ЄС В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Т.М. Притула
ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Петр Савченко
ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В.В. Сандугей
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
О.В. Пономарьов, А.О. Фролова
ТРАНСФОРМУЮЧИЙ ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ PDF
В.Ю. Шраменко


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована