ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

А.Е. АЛОЯН

Анотація


Визначено соціальні фактори та соціальний капітал як основні чинники розвитку конкурент-ного середовища та формування конкурентних переваг. Розглянуто особливості та закономірності розвиткуконкурентного середовища.

Ключові слова


соціальний капітал; конкуренція; конкурентне середовище;

Посилання


Базилевич В. Формування конкурентного середовища у транзитивній економіці: проблеми, тенденції, протиріччя // В. Базилевич / Конкуренція. Вісник АМК. – 2003. – №2. – С. 24 – 28.

Мазаракі А.А. Економіка торгівельного підприємства: підручник / А. Мазаракі, Л. Лігоненко, Н. Ушакова. – К.: Хрещатик, 1999. – 788 с.

Шаповалова І.В. Конкуренція, конкурентні переваги та конкурентоспроможність: сутнісний аспект / І. Шаповалова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДонНУ. – 2003. – Вип. 178. – 338 с.

Дикий О. Вплив глобалізації бізнесу на формування конкурентного середовища підприємства // О. Дикий / Культура народов Причерноморья. – 2006. – №78. – С. 23 – 28.

Футало Т.В. Чинники і умови формування конкурентного середовища підприємств роздрібної торгівлі / Т. Футало // Науковий вісник НЛТУ Україні. – 2009. – Вип.19.1 – С. 232 – 237.

Хвостенко А. Використання системного підходу у визначенні складових та факторів конкурентного середовища / А. Хвостенко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2009. – №1. – С. 23 – 25.

Колчкова М.В. Фактори впливу на діяльність підприємств торгівлі // М. Колчкова / Вісник МСУ. Економічні науки. – 2007. – №1. – С. 46 – 49.

Говорова Н. Конкурентоспособность – основной фактор развития современной економики // Н. Говорова / Проблемы теории и практики управления . – 2006. – №4. – С. 24 – 29.

Широканов Д. Факторы повышения конкурентоспособности экономики Беларуси в соверменных условиях: теоретико-методологические подходы в програмних документах // Д. Широканов / Журнал междуна родного права и международных отношений. – 2006. – №2. – С. 45 – 48.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована