ФОРМУВАННЯ СТРУКТОРНОГО КАПІТАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

К.Б. ГРИНЮК

Анотація


У статті висвітлено роль людських ресурсів для сучасних транснаціональних корпорацій; розкрито важливість формування структурного капіталу із «вільно плинного інтелектуального ресурсу» для забезпечення ефективності функціонування ТНК; визначено основний засіб формування структурного капіталу корпорації – інформаційні технології.

Ключові слова


транснаціональні корпорації; інвестиції в людський капітал; структурний капітал;

Посилання


U.S. Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business, August 2010. Internet release date: 9/30/2011. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.bea.gov/international/index.htm#omc

Стюарт Т А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / Пер. с англ. В. Ноздриной / Т.А. Стюарт– М.: Новое поколение, 2007. – 368 с.

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ.— М.: Республика, 1992. — Т. 1. — 400 с.

Веб-сайт компанії «Проктер енд Гембл Україна», розділ, присвячений кар’єрі. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.pg.com.ua/joinpg/index.htm 5. Forman D. C. Principles of Human Capital Management / David Forman - Washington D.C., Human Capital Institute, 2005. – 208 pp. 6. Управління трудовим потенціалом: Навч. посібник. / В.С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб— К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т. ІІ / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін..; за заг. редакцією Д.Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 592 с.

Белл Д. Социальные рамки информационного общества (Новая технократическая волна на Западе) / Д. Белл; под ред. П. С. Гуревича. – М.: Прогресс, 1986. – 549 с.

Видео Интернет. // E-news. Деловые новости. Опубликовано 2012.07.12. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://e – news.com.ua/show/260036.html

Парамонов В. Объем интернет-контента удваивается каждые полтора года. // Компьюлента. Май 2009 г. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://net.compulenta.ru/427223/

Consolidated Financial Statements of the Nestlé Group 2011. [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://www.nestle.com/Common/NestleDocuments/Documents/Library/Documents/Financial_Statements/2011-Financial-Statements-EN.pdf

Talent Edge 2020: Blueprints for the new normal. Managing Talent in a Turbulent Economy // Deloitte Development LLC, 2010. – [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/additional-services/talent-human-capital-hr/Talent-Library/talent-edge-2020/index.htm

Общемировые затраты на ИТ в этом году превысят 3,6 трлн долларов. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://cybersecurity.ru/hard/155001.html.

: расходы на ИТ в мире выросли на 8%. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=74425.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована