ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСТУПНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

О.М. КУЛІНІЧ

Анотація


У статті проаналізовано забезпеченість земельними ресурсами на глобальному рівні, на рівні географічних регіонів і країн. Виокремлено чотири групи країн щодо забезпеченості орними землями: високозабезпечені, забезпечені, дефіцитні та гостродефіцитні.

Ключові слова


земельні ресурси; орні землі; продовольча безпека

Посилання


Захарова Т. В. Мониторинг факторов региональной продовольственной безопасности (на примере отрасли растениеводства Ставропольского края). – Дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Т. В. За-харова. – Ставрополь, 2005. – 170 с.

Тутаева Н. И. К решению мировой продовольственной проблемы. Вклад ФАО // Мир и по-лика [Електронний ресурс]. – 2011. – №06 (57). – Режим доступу: http://mir-politika.ru/archive/? SECTION_ID=230&ELEMENT_ID=792

Устойчивость земледелия: проблемы и пути решения / За ред. В. Ф. Сайко. – К.: Урожай, 1993. – 320 с.

Agricultural area [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://faostat.fao.org/site/377/ DesktopDefault.aspx?PageID=377 [заголовок з екрану].

Arable land [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://faostat.fao.org/site/377/Desktop Default.aspx?PageID=377 [заголовок з екрану].

Land area – [Електронний ресурс] – http://faostat.fao.org/site/377/DesktopDefault.aspx? PageID=377 [заголовок з екрану].

Merchandise trade matrix, exports in thousands of dollars, annual, 1995–2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=110

Population – Est. & Proj. [Електронний ресурс] – http://faostat.fao.org/site/377/Desktop Default.aspx?PageID=377 [заголовок з екрану]

Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm

Total population, annual, 1950–2050 [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://unctadstat.unctad.org/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована