ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

В.С. КОЗЛОВ

Анотація


 У статті досліджено актуальну проблему перевезення та надання послуг транспортним комплексом. Проаналізовані показники пасажирообігу та вантажообігу розвинених країн світу. Розглянуті питання що перешкоджають розвитку транспортного потенціалу на прикладі Республіки Білорусь.

Ключові слова


транспортний потенціал регіону; господарський комплекс; пасажирообіг; вантажообіг; регіональне господарство; транспортний коридор; експорт; імпорт; координація планів; взаємодія; інтеграція; залізничний транспорт; авіаційний транспорт

Посилання


Паранукян В.Э. Общий курс транспорта: учебное пособие. – Мариуполь, 2009. – 138 с.

Економічна та соціальна географія / Під ред. Пістуна М.Д. – К., 2005 – 144 с.

Фінагіна О.В., Козлов В.С. Складові транспортного потенціалу регіону. / Фінагіна О.В., Козлов В.С.// Збір.наук.праць Донецької держ.ун-ту управління: Науковий журнал «Менеджер». Вісник Дон.держ.ун-ту управ.– № 4 (54) Донецьк: Вид-во ДонДУУ, 2010. – с. 174-179.

Национальная экономика Беларуси: учеб./ В.И.Шимов, Я.М.Александрович и др.; под ред. В.Н.Шимова. –Мн.: БГЭУ, 2006. –751с.

Закон України «Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період» №194-XIV від 20 жовтня 1998р., м.Київ.

Беккер Ю. Транзитные возможности Беларуси / Ю. Беккер / Транспортный вестник. – 2005. – С.10.

Корниенко В.В. Стратегическое значение Украины в системе международных транспортных потоков стран-участниц СНГ / Альманах международного экспедитора №1, 2007. – Одесса. – с.19-24.

Шумилин А.Г., Митренкова А.В. Формирование транзитного потенциала в условиях интеграции Бе-ларуси в мировую транспортную систему. / Шумилин А.Г., Митренкова А.В. // Збір.наук.праць Нац.тех.ун-ту України «КПІ»: Науковий журнал «Економічний вісник». Вісник Нац.тех.ун-ту України «КПІ». – № 6. Київ: Вид-во «Політехніка», 2009. – с. 125-129.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована