УРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ КОРПОРАТИВНИХ СУБ’ЄКТІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АСОЦІЙОВАНОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ

Л.М. СОЛОДОВНИК, С.М. ШАГОЯН

Анотація


 Розглянуті моделі директивного впливу на діяльність гірничо-збагачувального комбінату. Досліджений вплив структури корпоративного вертикально-інтегрованого бізнес-портфелю на економічну безпеку асоційованого гірничо-збагачувального комбінату. Обґрунтований характер процесу корпоратизації гірничо-збагачувального комбінату. Набула подальшого розвитку класифікація ознак економічної безпеки підп-риємства в складі корпорації.

Ключові слова


економічна безпека; гірничо-збагачувальний комбінат; корпоратизація; інтеграція; асоційоване підприємство; бізнес-портфель; система цілей суб’єктів корпорації

Посилання


Солодовник Л.М., Шагоян С.М. Економічна безпека як напрямок сталого розвитку гірничо-збагачу-вальних підприємств / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Бізнес-навігатор. − Херсон. − № 3 (24) 2011 − С. 15-22.

Шкарлет С.М. Ідентифікація стану економічної безпеки в сучасних умовах інноваційного розвитку підприємств / С.М. Шкарлет // Стратегія розвитку України: науковий журнал. − 2007. − №1−2. − С. 304−315.

3. Такулов З. «Сутність поняття «Економічна безпека підприємства»: неоінституціональний підхід» / З. Такулов // Схід. − 2005. – № 6(72). – С. 35−37.

Григорук С.С. Формування механізму управління економічною безпекою підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / С.С. Григорук; ПВНЗ «Європ. ун-т». [Електронний ресурс] − К., 2009. − 21 с. − укp. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09gssebp.zip.

Свірідова О.В. Забезпечення економічної безпеки експортної діяльності промислового підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / О.В. Свірідова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. − Луганськ, 2009. − 20 с. − укp. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09sovdpp.zip.

Ляшенко О.М., Безбожний В.Л. Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства як функція сучасного менеджменту / О. М. Ляшенко, В. Л. Безбожний // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Зб. наук. праць. Вип. 33-1 (128). − Донецьк: ДонНТУ. − 2008. − С. 66–72.

Безбожний В.Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових пі-дприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / В.Л. Безбожний; Східноукр. нац. унт ім. В.Даля. − Луганськ, 2009. − 20 с. − укp. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09bvlvpp.zip.

Каламбет С.В., Воропай В.А. Підходи до трактування економічної безпеки підприємства / [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ekuzt2009.detut.edu.ua/sekcziya-3-lekonomika-zheleznodorozhnogo-transportar/ 192-kalambet-sv-voropaj-va.html.

Гірничорудний дивізіон [Електронний ресурс] / Офіційний сайт компанії «Метінвест». − Режим доступу http://www.metinvestholding.com/ru/activity/raw_iron.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована