ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ АДВОКАТУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

В.В. КЛИМЕНКО, Г.М. ЛОЗОВА

Анотація


 В статті визначено цілі і завдання адвокатування конкуренції, досліджено методологію ана-лізу адвокатування конкуренції, проаналізовано інструменти адвокатування конкуренції з позиції основних цільових груп. Обґрунтовано механізм оцінювання ефективності адвокатування конкуренції.

Ключові слова


адвокатування конкуренції; Антимонопольний комітет України; економічна конкуренція; конкурентне законодавство; конкурентна політика; конкурентна культура

Посилання


ICN ADVOCACY WORKING GROUP (http://www.internationalcompetitionnetwork.org)

Материалы Международной конференции по конкуренции под эгидой БРИК, Казань, 31 августа- 2 сентября 2009 года (http://www.bric-competition.ru)

Авдашева С.Б., Шаститко А.Е. Адвокатирование конкуренции: предметное поле проблемы и направ-ления действий. – М.: ТЕИС, 2006. – 42 с.

Конкурентне право та політика в Україні. Огляд ОЕСР – 2008 (http://www.oecd.org)

Напрієнко Д.В. Особливості здійснення державного контролю антимонопольними органами // Держа-ва та регіони. Сер. Держ. упр. – 2010. – Вип. 2. – С. 46–54.

Нараєвська І. С.Формування механізмів антимонопольної політики держави в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. – К., 2010. – 20 с.

Омельчак Т.О. Роль та місце державного антимонопольного контролю в системі державного управ-ління // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. – 2010. – Вип. 1. – С. 85–88.

Вознюк А. Приоритеты адвокатирования конкуренции в деятельности Антимонопольного комитета Украины // Материалы Международной конференции по конкуренции под эгидой БРИК, Казань, 31 августа- 2 сентября 2009 года (http://www.bric-competition.ru)

Голомолзин А. Отраслевые направления адвокатирования конкуренции в Российской Федерации // Материалы Международной конференции по конкуренции под эгидой БРИК, Казань, 31 августа – 2 сентября 2009 года. (http://www.bric-competition.ru/page.php?id=78)

Шаститко А., Авдашева С. Адвокатирование конкуренции как часть конкурентной политики // Воп-росы экономики. – 2005. – № 12. – С. 120.

ADVOCACY AND COMPETITION POLICY. Report prepared by the Advocacy Working Group ICN’s Conference Naples, Italy, 2002.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована