РОЛЬ «ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

С. О. БІЛА, К. Ю. ОВЧАРЕНКО

Анотація


У статті узагальнено світовий досвід щодо визначення пріоритетів, застосування механізмів та заходів стимулювання розвитку «зеленої енергетики» з метою забезпечення міжнародної економічної безпеки. Визначено базові показники розвіданих запасів вуглецевих енергетичних ресурсів у світі та представлено прогнози BP Energy Outlook щодо динаміки світового енергоспоживання на період до 2035 р. Досліджено сутність проектного підходу та розглянуто світовий досвід запровадження механізмів стимулювання бізнес-структур та інших суб'єктів господарювання у сфері розвитку відновлюваної, «зеленої енергетики». Досліджено інвестиційні пріоритети економічної політики країн-лідерів сталого розвитку у сфері «зеленої енергетики». У статті визначено синергетичний зв'язок між розвитком «зеленої енергетики» та забезпеченням міжнародної економічної безпеки у ХХІ ст.


Ключові слова


«зелена енергетика»; міжннародна економічна безпека; вуглецеві енергетичні ресурси; динаміка світового енергоспоживання; відновлювана енергетика; сталий розвиток; синергетичний зв'язок; екологіча, та соціальна міжнародна безпека; міжнародне співробітництв

Посилання


Федунь О. Динаміка розвитку екологічної складової співробітництва України з Європейським Союзом // Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. – Вип. ІІ. – Луцьк, Терен, 2019. – С. 301 – 311.

Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Ін-ститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Київ, 2017. – 546 с.

https://docs.wixstatic.com/ugd/b93fb2_d2b1db785ee7471f9fe65b0cad264f1e.pdf

Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. За ред. В.Д.Базилевича, Г.І.Купалової. – К.: ЦП Компринт, 2017. – 296 с.

BP Statistical Review of World Energy, June 2017 – p. 52. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf

Internatinal Energy Agency [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iea.org

BP Energy Outlook 2035 (bp.com/energyoutlook #Bpstats, January 2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2014.pdf

GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT 2018. UN environment Bloomberg New Energy Finance. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/gtr2018v2.pdf

Renewables 2018. Global status report. REN21. Renewable Energy policy Network for the 21st Century. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/

BP Statistical Review of World Energy, June 2017. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. – p. 52. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf

United Nations Environment Programme «Програма ООН із навколишнього середовища» (ЮНЕП) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy

UNIDO – United Nations Industrial Development Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unido.org/

International Renewable Energy Agency (IRENA) Офіційний сайт Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irena.org/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована