СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

С. О. БІЛА

Анотація


У статті обґрунтовані стратегічні пріоритети розвитку туристичних (та рекреаційних) послуг в Україні , виявлено напрями та перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку. Особливу увагу приділено визначенню властивостей та особливостей послуги («товару-послуги») як різновиду сучасної економічної діяльності. Досліджено стан та системні проблеми розвитку туристично-рекреаційних послуг в Україні на регіональному (та загальнонаціональному) рівні, визначено базові пріоритети та шляхи розв’язання проблем. Розглянуто питання щодо доцільності створення туристично-рекреаційних кластерів в Україні з огляду на ціль підвищення конкурентоспроможності українських туристично-рекреаційних послуг на світовому ринку. Виявлено сутність європейських принципів сталого розвитку туризму та рекреації, визначено пріоритети їх втілення в Україні в контексті підвищення конкурентоспроможності національного туристичного продукту на світовому ринку.


Ключові слова


туристичні та рекреаційні послуги; конкурентоспроможність ; туристично-рекреаційні кластери; сталий розвиток туризму; ринок послуг; ринок туристичних послуг; стратегічні пріоритети; інформаційна підтримка; інфраструктура; євроінтеграція

Посилання


Всесвітня асоціація з питань дозвілля і відпочинку (World Leisure and Recreation Association – WLRA) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.worldleisure.org

Офіційний сайт World Tourism Organization. UNWTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org/ru

Офіційний сайт Всесвітньої ради з подорожей і туризму. World Travel and Tourism Council WTTC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wttc.org

UNWTO Tourism Highlights, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899

Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics

Конференція ООН по торгівлі та розвитку. ЮНКТАД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unctad.org

Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти». 28 березня 2014 р. /ред.. кол.А.Л. Бержанір та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч.1. – 278 с.

Європейська екотуристична мережа / European Ecotourism Network : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecotourism-network.eu/en-about-us/en-ecolnet

Європейська хартія екологічно безпечного туризму на захищених територіях / European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.european-charter.org/home/

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246581344

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ до парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Parlamentski_slukhannya/127696.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована