ЗЕЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

І. В. ЧЕРНИШЕВ

Анотація


В статті розглянуті проблеми зміни клімату та деградації навколишнього середовища, які пов’язані з технологічними змінами у світовій економіці. Проаналізовані проблеми і перспективи розвитку зеленої економіки, зелених інвестицій та робочих місць у країнах світу, відповідно до Цілей сталого розвитку, проголошених Генеральною Асамблеєю ООН до 2030 р.

Ключові слова


сталий розвиток; зміна клімату; глобальні проблеми; зелена економіка; зелені інвестиції; зелені робочі місця

Посилання


Sustainable Development Knowledge Platform; [Electronic resource]. - Access mode:https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

UNEP. Towards Green Economy; [Electronic resource]. - Access mode: https://www.cbd.int/doc/meetings/im/wscbteeb-mena-01/other/wscbteeb-mena-01-unep-green-economy-en.pdf

Проект, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Программой развития ООН. О зеленой экономике; [Electronic resource]. - Access mode: http://www.greenlogic.by/about_green.html

"Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world"; [Electronic resource]. - Access mode: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_098519/lang--en/index.htm

ILO. Sustainable development, decent work and green jobs. Report V. International Labour Conference. 102nd Session, 2013. Geneva 2013; [Electronic resource]. - Access mode: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_207370.pdf

The Green Jobs Programme of the ILO; [Electronic resource]. - Access mode: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_371396.pdf

European Union. Towards a typology of green jobs; [Electronic resource]. - Access mode: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/jobs-in-the-green-economy-typology-andcharacteristics

Спроба визначити "зелене підприємництво": Зелений проект; [Electronic resource]. - Access mode: http://greentproject.eu/wp-content/uploads/2016/01/Definition-green-entrepreneurship.pdf

Top 5 Green Business Ideas for Aspiring Eco-entrepreneurs; [Electronic resource]. - Access mode: http://www.greenentrepreneurship.com/top-5-green-business-ideas-for-aspiring-eco-entrepreneurs/

Green jobs – a success story in Europe; [Electronic resource]. - Access mode: https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/economics-strategy-and-information/green-jobs-success-story-europe_en

International Renewable Energy Agency. Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2017; [Electronic resource]. - Access mode: https://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_re_jobs_annual_review_2017.pdf

Проект, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Программой развития ООН. О зеленой экономике; [Electronic resource]. - Access mode: http://www.greenlogic.by/about_green.html

Спроба визначити "зелене підприємництво": Зелений проект; [Electronic resource]. - Access mode: http://greentproject.eu/wp-content/uploads/2016/01/Definition-green-entrepreneurship.pdf

European Union. Towards a typology of green jobs; [Electronic resource]. - Access mode: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/jobs-in-the-green-economy-typology-andcharacteristics

Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world; [Electronic resource]. - Access mode: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_098519/lang--en/index.htm

International Labour Organization. Sustainable development, decent work and green jobs. Report V. International Labour Conference. 102nd Session, 2013. Geneva 2013; [Electronic resource]. - Access mode: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_207370.pdf

International Labour Organization. The Green Jobs Programme of the ILO; [Electronic resource]. - Access mode: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_371396.pdf

International Labour Organization. Report of the Director-General Report I “Work in a changing climate: The Green Initiative”. 106th Session, International Labour Conference (Geneva, 5-16 June 2017); [Electronic resource]. - Access mode: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554315.pdf

Sustainable Development Knowledge Platform; [Electronic resource]. - Access mode: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Sustainable Business Ideas: Top 5 Green Business Ideas for Aspiring Eco-entrepreneurs; [Electronic resource]. - Access mode: http://www.greenentrepreneurship.com/top-5-green-business-ideas-for-aspiring-eco-entrepreneurs/

UNEP. Towards Green Economy; [Electronic resource]. - Access mode: https://www.cbd.int/doc/meetings/im/wscbteeb-mena-01/other/wscbteeb-mena-01-unep-green-economy-en.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована