ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В АРХІТЕКТОНІЦІ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ

Є. В. ГІРНИК

Анотація


В статті досліджується проблема суспільного сектору економіки в ситуації інноваційних стратегій економічного розвитку України. Показано, що реалізація функцій суспільного сектору обумовлена трансформацією інститутів людського, соціального та інтелектуального капіталів. Інституціональна структура інноваційної економіки України вибудовується на фундаменті базисних інститутів, з включенням діяльності інституту суспільного сектору

Ключові слова


суспільний сектор; економіка; інститут; інновація; структура; соціальна політика

Посилання


Алсуф’єва О.О. Концептуальні засади узгодження економічних інтересів у національній інноваційній системі / О.О. Алсуф’єва // Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. – Вип. 2 (13). – С. 356-362.

Иванов Н. Социальный контекст инновационного развития / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 5. – С. 17-30.

Кіндзерський Ю. Інституціональні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій / Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 4-12.

Коллонтай В.М. Современный западный институционализм и процессы глобализации / В.М. Коллонтай // Философия хозяйства. – 2006. – № 4 (46). – С. 55-76.

Колыванов В.Ю. Основные направления активизации инновационной деятельности при формировании инновационной экономики / В.Ю. Колыванов, М.Б. Магомедов // Инновации. – 2007. – № 4 (102). – С. 51-54.

Краус Н.М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання: монографія / Н.М. Краус. – Полтава: Дивосвіт, 2014. – 148 с.

Краус Н.М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін: монографія / Н.М. Краус. – К.: ЦУЛ, 2015. – 596 с.

Москаленко О.М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб: монографія / О.М. Москаленко. – К.: КНЕУ, 2014. – 550 с.

Набатова О.О. Джерела і особливості інституціоналізації соціальних інновацій у трансформаційній економіці / О. Набатова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Сер. Економічні науки. – 2011. – № 33 (51). – С. 234-240.

Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов / В.М. Полтерович // Экономическая наука современной России. – 2001. – № 3. – С. 24-50.

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку / За ред. д.е.н., проф. О.І. Жилінської. – Львів: Кальварія, 2017. – 128 с.

Kontons J. Institutions and Economics / J. Kontons. – N.Y.: McMillan, 1984.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована