ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ ПІДХОДІВ УПРАВЛІННЯ МАКРОЕКОНОМІКОЮ

М. П. ВИСОЦЬКА

Анотація


У статті проаналізовані характерні риси сучасної економіки, причини криз. Розкритовплив структурних диспропорцій в економіці на сучасні трансформаційні процеси. Розглянуто механізми боротьби з рецесією, що використовувались в економіках провідних країн світу і відмінності в антикризових підходах рекомендованих для інших країн. Зроблений висновок, про необхідність пошуку економічної моделі розвитку на основі якісно нових підходів і врахування особливостей конкретно кожної системи.

Ключові слова


криза; глобалізація; емісія; макроекономічна політика

Посилання


Ананьин О., Хаиткулов Р., Шестаков Д. Экономическая теория.Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв/О. Ананьин, Р. Хаиткулов, Д. Шестаков//Мировая экономика и международные отношения. – 2010. - №12. - С. 15-2.

Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О.І. Барановський. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. - 759 с.

Манушин Д.В. Уточнение понятия «Макроэкономический кризис» / Д.В. Манушин // Финансы и кредит.Вопросы экономики т. 24, вып. 4, апрель 2018. - С.39-56. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – джерело:http://www.fin-izdat.ru/journal/

http: // japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/ -Strategy of Global Outreach URL: 1200485_7321.html.

Самооцінка домогосподарствами україни рівня своїх доходів Ukraine Households Self-Perceived of Their Income (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2016 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.628/Sbornik_samoocinka_2015_for_web.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована