РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

О. П. БЕРКОВА

Анотація


У статті досліджено рекреаційний потенціал Житомирської області. Проаналізовано суть поняття рекреаційний потенціал у роботах вітчизняних вчених, опрацьовані описи рекреаційних ресурсів Житомирщини. Визначено тенденції, проблеми, перспективи використання рекреаційних ресурсів Житомирської області. Зазначено, що Житомирська область має достатньо потужний рекреаційнийпотенціал, проте рекреаційні ресурси недостатньо використовуються в рекреаційній індустрії. Відмічено позитивну тенденцію у збільшенні рекреаційних потоків.

Ключові слова


рекреація; туризм; рекреаційний потенціал; рекреаційні ресурси; рекреаційне господарство; рекреаційна діяльність; Житомирська область

Посилання


Бедяєв В.Г., Багров М.В., Трушиньш Я.К. Рекреаційна система Криму: деякі проблеми управління // Вісн. АН УРСР. – 1983. – №11. – С.70-77.

Кондратюк Є.М., Хархота Г.І. Словник-довідник з екології. - К.: Урожай, 1987. - 160 с.

Шаблій О.І., Касянчук З.О. Нові підходи до категорії «рекреаційний потенціал» // Економічна та соціальна географія. - К., 1995. - Вип.47. - С.38-47.

Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси і курортологія / Н.В. Фоменко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

Смаль І.В. Рекреація, туризм, дозвілля: тлумачення і співвідношення понять [Електронний ресурс] / І.В. Смаль, В.В. Смаль. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm

Черчик Л. М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні / Л. М. Черчик // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №6(8). – С.181-184

Куценко В. І. Диверсифікація ринку туристичних послуг в Україні як передумова підвищення їх конкурентоспроможності / В. І. Куценко // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: матеріали. ІV міжнар. наук.- практ. конф. / за ред. І. В. Саух. – Житомир: ЖФ КІБІТ, 2010. – С. 5-9

Еколого-географічний атлас України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onlymaps.ru/sovremennye-karty/ekologo-geografichnij-atlas-ukraїni.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована