МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС

І. П. ДЕРЕВ’ЯНКО

Анотація


В статті на основі комплексного аналізу розкрито економічну сутність міжнародноїміграції робочої сили в умовах глобалізаційних процесів. Проаналізовано особливості міграції трудових ресурсівта висвітлено їх основні причини. Визначено позитивні та негативні соціально-економічні наслідки зовнішньої трудової міграції.

Ключові слова


міжнародна міграція трудових ресурсів; населення; трудові мігранти; робоча сила

Посилання


Бачинська М.В. Фактори міграційного притягування в контексті соціокульторологічного розвитку регіону / М.В. Бачинська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/3/03.pdf.

Білоцерківець B.B. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.О.Задої, В.М.Тарасевича / В.В. Білоцерківець, О.О.Завгородня, В.К. Лебедева та ін.- К: ЦУЛ, 2012. – 416 с.

Звіт із світової міграції у 2014 році Майбутнє міграції: Розбудова дієвості заради змін (основні положення) / Представництво МОМ в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.iom.org.ua

Кравчук П.С. Сучасний стан трудової міграції та перспективи регламентування трудових відносин / П.С. Кравчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnykjuris. uzhnu.uz.ua/file/No.36/part_1/25.pdf. 900

Лібанова Е. М. Трудова міграція населення прикордонних регіонів / Е. Лібанова // Транскордонне співробітництво / І. Бондарчук [та ін.] ; за заг. ред. Б. Лессер, І. В. Розпутенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів. – К. : К.І.С., 2003. – С. 209–298.

Малиновська О.А. Міжнародні міграції та суспільні трансформації доби глобалізації / О.А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 1. – С. 5–19.

Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003. – 734 с.

Надрага В.І. Проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення в контексті концепції «суспільства ризику» / В.І. Надрага [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/US1-2015/134-141.pdf.

Beath A.L. Migration. Globalization Development: trade, finance, aid, migration, and policy / A.L. Beath // The International Bank for Reconstruction and Development, 2007. ‒ 308 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-6274-7.

Give me your scientists // The Economist. – March 5th 2009.

The Future is another country // The Economist. – Dec 30th 2008.

World Population Prospects: the 2006 Revision. Population Database. – N.Y.: U. N., 2006 // Интернет-источник. Режим доступа: http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована