ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

О. М. ЛОЖАЧЕВСЬКА, К. В. СИДОРЕНКО

Анотація


Стаття присвячена дослідженню світового досвіду стратегічного розвитку транспортного сектору та розробленню практичних рекомендацій щодо імплементації кращої світової практики у даній сфері в економіку України.

Ключові слова


стратегія; стратегічний розвиток; стратегічні цілі; транспорт; транспортний сектор; інфраструктура; сталий розвиток

Посилання


Амоша О.І. Європейський досвід забезпечення ефективного функціонування підприємств міського пасажирського транспорту / О. І. Амоша, О. С. Філіппова // Економіка будівництва і міського господарства. – 2010. – № 4. – С. 179-189.

Бідняк М.Н. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика: монографія / М. Н. Бідняк, В. В. Біліченко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 176 с.

Бондар Н.М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства: монографія. / Н. М. Бондар. – Київ: НТУ, 2014. – 336 с.

Борщевський В. Модернізація транспортної інфраструктури в процесі наближення до ЄС: досвід Польщі для України [Електронний ресурс] / В. Борщевський // Міжнародні відносини. – 2016. – №9. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3062/0.

Валіулліна З.В. Транспортний сектор України в євроінтеграційних процесах / З. В. Валіулліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №2. – С. 23-26.

Гудкова В.П. Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: монографія / В. П. Гудкова. – Київ: ДЕТУТ, 2013. – 290 с.

Затонацька Т.Г. Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід [Електронний ресурс] / Т. Г. Затонацька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 180-189. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2016 роки / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Козак Л.С., Фоменко О.І. Розробка зовнішньоекономічної стратегії в Україні у сфері експорту транспортних послуг / Л.С. Козак та О.І. Фоменко // Економіка та управління на транспорті. – К.: НТУ, 2017. – №4. – С. 58-65.

Никифорук О.І. Інструменти та механізми модернізації транспортної інфраструктури: зарубіжний досвід і українські реалії / О. І. Никифорук // Економіка і прогнозування. – 2012. – №3. – С. 64-78.

Садловська І.П. Стратегічне управління національною транспортною інфраструктурою: монографія/ І. П. Садловська. – Київ: ПП Сердюк В.Л., 2011. – 355 с.

Сич Є.М., Парубець О.М. Організаційно-економічні проблеми взаємодії транспортних мереж суміжних країн: монографія / Є. М. Сич, О. М. Парубець. – Київ: Логос, 2012. – 218 с.

Стрілець А.І. Євроінтеграція як стратегічний напрямок розвитку залізничного транспорту України / А. І. Стрілець, А. Ю. Реброва // Збірник наукових праць Державного економіко/технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2013. – Вип. 26. – С. 128-133.

Транспорт і зв'язок України 2016. Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 175 с.

Strategic Transport Development Plan of the Slovak Republic up to 2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.opii.gov.sk/download/d/sk_transport_masterplan_(en_version).pdf

Strategy for the development of the transport system of the republic of Bulgaria until 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://trimis.ec.europa.eu/country-profile/bulgaria

Transport development strategy of the Republic of Croatia (2014-2030) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://trimis.ec.europa.eu/project/transport- evelopment-strategy-republic-croatia-2014-2030.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована