ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

А. П. РУМЯНЦЕВ

Анотація


У статті розглянуто зовнішньоторговельний аспект розвитку міжнародної конкурентоспроможності України. Розкриваються сутнісні риси діалектичної взаємодії конкурентоспроможності та конкуренції на світовому ринку. Розглянуто сучасний стан, обсяги, динаміку, напрями зовнішньої торгівлі України як підґрунтя виміру реалізації її міжнародної конкурентоспроможності.

Ключові слова


зовнішня торгівля; міжнародна конкурентоспроможність; діалектична взаємодія; міжнародна конкуренція; світовий ринок; георегіони

Посилання


Портер, Майкл, Э. Конкуренция. М.: Издательских дом «Вильямс», 2000. – 495с.

Міжнародний бізнес. К.: ВАДЕКС, 2014. – 810с.

Пастернак-Таранущенко Г., Рожок В. Конкуренція. К.: ЦУЛ, 2002. – 322с.

Філіпенко А.С. Міжнраодні економічні відносини: теорія. К.:Либідь, 2008. – 408с.

Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.

Новицький В.Є. Мінжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 507с.

World Competitiveness Yearbook [Електронний ресурс] // Інститут менеджменту і розвитку (IMD). – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://imd.ch/wcy/ranking.

The Global Competitiveness Report. - Oxford Univercity [Електронний ресурс] // Всесвітній економічний форум (WEF). – 2001. – Режим доступу до ресурсу: www.weforum.org.

Porter M. E. Executive Summary: Current Competitiveness and Growth. / M. E. Porter, J. D. Sachs, A. M. Warner., 2000. – 14 с. – (The Global Competitiveness Report).

Global Competitiveness Report [Електронний ресурс] // Global Competitiveness Report. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована