МОДУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПАРАМЕТРАХ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ: НЕОБХІДНІСТЬ МОЖЛИВОГО

А. А. КРАВЧЕНКО

Анотація


В статті досліджується фактор глобалізації як умови створення нової соціокультурної реальності, показана її роль в нівелюванні культурних, національних особливостей країн і народів.Визначальними факторами життя соціумів і регіонів стали полікультурність, поліетнічність, які стирають ідентичність людини. Важливою рисою глобалізації є перехід від національної до глобальної економіки, щоактуалізує проблему етосу національного в сучасній цивілізації.

Ключові слова


глобалізація; економіка; культура; національний; соціум; всепланетний; суспільство

Посилання


Базилевич В.Д., Ильин В.В. Метафизика экономики / В.Д. Базилевич, В.В. Ильин. – К.: Знание, 2009. – 925 с.

Гаджиев К.С. Мировой экономический кризис: политико-культурное измерение / К.С. Гаджиев // Вопросы философии. – 2010. – № 6. – С. 3-19.

Гидденс Э. Последствия современности / Э. Гидденс. – М.: Прогресс, 2011. – 352 с.

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества / А.В. Костина. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 253 с.

Линдси Б. Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное будущее глобального капитализма / Б. Линдси. – М.: ИРИСЭН, 2011. – 416 с.

Миронов В.В. Философия в современном мире: новые перспективы / В.В. Миронов // Вопросы философии. – 2004. – № 4. – С. 3-34.

Неклесса А. Трансмутация истории / А. Неклесса // Вопросы философии. – 2001. – № 3. – С. 58-71.

Пролеєв С.В. Модерна культура і глобальні трансформації сучасності / С.В. Пролеєв // Ідея культури: виклики сучасної цивілізації. – К.: «Альтерпрес», 2003. – С. 12-76.

Rosenau J. Turbulence in World politics / J. Rosenau. – L., 1990. – 170 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована