ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО СВІТУ: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

В. В. ІЛЬЇН

Анотація


В статті досліджується проблема геоекономічного простору як результату розвиткуглобалізації. Зміна картографії геоекономічного простору обумовлена нерівномірністю розподілу економічнихумов і ресурсів. Параметри і тенденції еволюції геоекономічного простору відображають логіку і динамікувідтворення його ендогенних компонентів – людського, технічного, природного, інституційного,організаційного, інформаційного факторів. Показані перспективи подальшої геоекономічноїреконструкції світу.

Ключові слова


геоекономіка; геополітика; картографія; ресурс; глобалізація; транснаціональний; простір

Посилання


Базилевич В.Д, Ильин В.В. Экономико-философская мысль современного мира / В.Д. Базилевич, В.В. Ильин. – К.: Знання України, 2015. – 821 с.

Гаджиев К.С. Мировой экономический кризис: политико-культурное измерение / К.С. Гаджиев // Вопросы философии. – 2010. – № 6. – С. 3-19.

Гальчинський А.С. Політична нооекономіка: Начала оновленої парадигми економічних знань / А.С. Гальчинський. – К.: Либідь, 2013. – 472 с.

Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории / В.-Б. Занг. – М.: Мир, 1999. – 335 с.

Ільїн В.В. Фінансова цивілізація / В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2007. – 527 с.

Линдси Б. Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное будущее глобального капитализма / Б. Линдси. – М.: ИРИСЭН, Мысль, 2011. – 416 с.

Мамардашвили М.К. Философские чтения / М.К. Мамардашвили. – СПб.: Изд-во «Азбука-классика», 2002. – 832 с.

Моисеев Н.Н. Расставание с простотой / Н.Н. Моисеев. – М.: Аграф, 1998. – 480 с.

Неклесса А. Глобализация и новое геоэкономическое мироустройство / А. Неклесса // Антология современной философии хозяйства: В 2 т. Т. 1. – М.: Магистр, 2008. – С. 582-601.

Пролеєв С.В. Глобальне суспільство і модерна культура / С.В. Пролеєв, В.В. Шамрай // Людина і культура в умовах глобалізації: Збірник наукових статей. – К.: Видавництво ПАРАПАН, 2003. – С. 34-47.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована