ЩОДО ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД СТРАТЕГУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Я. А. ЖАЛІЛО, О. Ю. СНІГОВА

Анотація


Досліджено проблему обмеженої ефективності стратегування регіонального розвитку підвпливом чинників сучасної еволюції інститутів. Автори доводять, що ситуація може бути поліпшена шляхомзміцнення суб’єктності регіонального стратегування, інклюзивного розвитку регіонів на горизонтальномурівні та їхньої інклюзії у досягнення стратегічних цілей на національному та міжнародному рівнях.Міжрегіональна кооперація розглядається як наріжний камінь нової регіональної політики, що реінтегрує тапосилює регіональний розвиток.Ключові слова: регіональний

Ключові слова


регіональний розвиток; стратегування регіонального розвитку; інклюзивний розвиток; міжрегіональна кооперація

Посилання


Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А.М.Гуменюк.- К.: НІСД, 2014.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З.С.Варналія.- К.: НІСД, 2007.

Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку: аналіт. доп. / C. О. Біла, О.В. Шевченко, В. І. Жук, М. О. Кушнір [та ін.]; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011.

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / С.О.Біла, Я.А.Жаліло, О.В.Шевченко, В.І.Жук [та ін.]; за ред. С.О.Білої.- К.: НІСД, 2011.

Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи / С. О. Біла, О. В. Шевченко, М. О. Кушнір, В. І. Жук [та ін.]. – К. : НІСД, 2012.

Савельєв Є.В. «Новий регіоналізм» і розвиток теоретичних аспектів кластероутворення / Є.Савельєв // Вісник економічної науки України.- 2013.- № 2.- С. 144.

Ткачук А.Ф. Регіональна політика – два кроки шляху (грудневі тези) [Електронний ресурс] // Стратегія розвитку.- 2017.- №1.- с.11-16.- Режим доступу: http://www.csi.org.ua/regionalna-polityka-dva-roky-shlyahugrudnevi-tezy/.

OECD Regional Outlook 2016: Productive Regions for Inclusive Societies, OECD Publishing, Paris, 2016.

European Regional Policy, an Aspiration for Countries outside the EU& Applying the principles, sharing the lessons, exchanging experience. – EU – EC: Luxembourg, 2009.

Жаліло Я.А. Особливості реалізації економічної політики держави в умовах сучасних тенденцій суспільного розвитку / Я.А.Жаліло // Економічна теорія. - 2016.- № 1.- С. 39-52

Китинг М. Новый регионализм как возможность / М.Китинг // [Електронний ресурс] // Россия в глобальной политике.- 2008.- № 4.- Режим доступу: http://globalaffairs.ru/number/n_11153.

Єрмолаєв А.В., Жаліло Я.А. Щодо проблем реалізації модернізаційних стратегій в умовах сучасної України / А.Єрмолаєв, Я.Жаліло // Стратегія розвитку України.- 2011.- № 1.- С. 67-74.

Міжрегіональне співробітництво у системі нової регіональної політики України / С.О.Біла, І.Г.Бабець, І.В.Валюшко, Я.А.Жаліло [та ін.]; за ред. Я.А.Жаліла.- К.: НІСД, 2011.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована