ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КРАЇНАХ ЄС І В ГРУЗІЇ

Г. СИГУА

Анотація


У статті сформульовано фундаментальні фактори формування та функціонуванняінноваційної економіки. Обґрунтовано необхідність проведення цілеспрямованої державної політики длянеухильного забезпечення антимонопольного регулювання, кардинального поліпшення фінансування науки ісистеми освіти Грузії, а також інноваційної інфраструктури.Визначено джерела, форми і характеристики фінансового забезпечення інноваційної діяльності взалежності від економічного рівня - мікро- (окреме підприємство) і макро- рівнів. Дається короткий аналіздосвіду європейських країн щодо використання фінансових інструментів для розвитку національнихінноваційних систем (НІС). Показано переваги соціально-економічної моделі Північноєвропейських країн.

Ключові слова


національна інноваційна система; конкуренція; наукоємність ВВП; фінансування інноваційної діяльності; інноваційна інфраструктура; Скандинавська модель

Посилання


Сигуа Г. “Основные тенденции инновационного развития экономики в странах ЕС и Грузии”. В кн.: Сборник научных трудов Института экономики Тбилисского госуниверситета IX. Тбилиси: 2016, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/sromebis_krebuli/2016_Shromebis_krebuli.pdf.

Бубенко П., Гусев В. Продолжаем заговаривать инновационное развитие // Экономика Украины. – 2016. - № 7. – С. 82-92.

Индекс глобальной конкурентоспособности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info

Papava V. Georgia’s Economy: From Optimizm to Primitivizm. Expert Opinion, № 75. Tbilisi, GFSIS, 2017, Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gfsis.org/files/ library/opinion-papers/75-expert-opinioneng.pdf.

Новая модель экономического роста Украины: Монография под редакцией Т.М. Боголиб (на украинском языке) – Киев: «ЧП Сердюк В.Л.», 2015. – 592 с.

Малицкий Б.А. Прикладное науковедение (на украинском языке). – Киев: Феникс, 2007. – 464 с.

Иванов В.В. Инновационная парадигма XXI. Российская академия наук. – М.: Наука, 2011. – 239 с.

Мазур А.А., Гагауз И.Б. Современные инновационные структуры: Монография. – Харьков: CПД Либуркина Л.М., 2005. – С. 181.

В. Бурдули, Р. Абесадзе. Некоторые аспекты трансформации национальных инновационных систем в развитых странах. – Сборник статей Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. - Wydawnictwo KUL, Lublin, 2017. – C. 179 – 187.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sivilink.ru/rejting-oon-po-indeksu/

Cеверная Европа. Регион нового развития / Под ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. Антюшиной. – М.: Издательство «Весь мир», 2008. – 512 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure/info


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована