ЗЕЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

І. В. ЧЕРНИШЕВ

Анотація


В статті розглянуті проблеми зміни клімату та деградації навколишнього середовища, якіпов’язані з технологічними змінами у світовій економіці. Проаналізовані проблеми і перспективи розвиткузеленої економіки, зелених інвестицій та робочих місць у країнах світу, відповідно до Цілей сталого розвитку,проголошених Генеральною Асамблеєю ООН до 2030 р.

Ключові слова


сталий розвиток; зміна клімату; глобальні проблеми, зелена економіка; зелені інвестиції; зелені робочі місця

Посилання


Sustainable Development Knowledge Platform [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

UNEP. Towards Green Economy; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cbd.int/doc/meetings/im/wscbteeb-mena-01/other/wscbteeb-mena-01-unep-green-economy-en.pdf

Адаптовано з: Проект, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Программой развития ООН. О зеленой экономике; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.greenlogic.by/about_green.html

ILO. Sustainable development, decent work and green jobs. Report V. International Labour Conference. 102nd Session, 2013. Geneva 2013; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_207370.pdf

The Green Jobs Programme of the ILO; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_371396.pdf

Проект, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Программой развития ООН. О зеленой экономике; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.greenlogic.by/about_green.html

European Union. Towards a typology of green jobs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/jobs-in-the-green-economy-typology-andcharacteristics

International Labour Organization. Sustainable development, decent work and green jobs. Report V. International Labour Conference. 102nd Session, 2013. Geneva 2013; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_207370.pdf

International Labour Organization. The Green Jobs Programme of the ILO; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_371396.pdf

International Labour Organization. Report of the Director-General Report I “Work in a changing climate: The Green Initiative”. 106th Session, International Labour Conference (Geneva, 5-16 June 2017); [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554315.pdf

Sustainable Development Knowledge Platform; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

UNEP. Towards Green Economy; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cbd.int/doc/meetings/im/wscbteeb-mena-01/other/wscbteeb-mena-01-unep-green-economy-en.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована