ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Н. В. КРИВЕНКО

Анотація


В статті розглянено форми міжнародної економічної інтеграції, проаналізовано їх можливі позитивні та негативні наслідки, особливості сучасних найрозповсюдженіших форм.


Ключові слова


міжнародна економічна інтеграція; лібералізація; зона вільної торгівлі; митний союз; спільний ринк; економічний союз; повна економічна інтеграція

Посилання


Balassa B. The theory of economic Integration / B.Balassa. – Routledge, 2013. – 318 p.

Медведев В.Ф. Международная экономическая интеграция и национальный суверенитет / В.Ф. Медведєв, В.В. Почекина, Э.И. Никитина; под ред. А.Е Дайнеко; Нац. акад. наук Беларуси, Гос. науч. учреждение "Ин-т экономики НАН Беларуси". – Минск: “Право и экономика”, 2015. – 243 с.

Международная экономическая интеграция: учеб. пособие / [Н.Н. Ливенцев, В.Н. Харламова, В.Б. Буглай, Д.А. Алешин и др..]; под ред. Н.Н.Ливенцева; Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т). – М.: Экономистъ, 2006. – 430 с.

Мокій А. Регіонально-секторальна модель зовнішньоекономічної інтеграції: передумови і стратегія реалізації: монографія / А. Мокій.– Львів: Коопосвіта, 1999. – 346 с.

Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття: монографія / [О. І. Шнирков, А.С. Філіпенко, А.П. Румянцев, В.Г. Андрійчук та ін.]; за ред. О.І. Шниркова, В.І. Муравйова; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 399 с.

Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія / [Шнирков О.І., Муравйов В.І., Заблоцька Р.О. та ін.]; за ред. О.І.Шниркова, В.І.Муравйова. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 415 с.

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство: монографія / [І.М.Посохов, П.Г.Перерва, О.Д.Матросов, В.Г.Дюжев та ін.]; за ред.. І.М. Посохова, П.Г.Перерви, О.Д. Матросова та ін. П.Г. Перерви, О.Д. Матросова; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Екон. ф-т, Каф. орг. вир-ва та упр. персоналом. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016 – 451 с.

Д.Г. Лук’яненко Глобальна економічна інтеграція: Монографія / Лук’яненко Д.Г. – К.: ТОВ “Національний підручник”, 2008. – 220 с.

Соколов В. Региональная интеграция и внутриотраслевая торговля продукцией машиностроения / В. Соколов // МЭиМО. – 2012. - №2. – С.38-49.

Фомин Б.С. Эконометрические теории и модели международных экономических отношений / Б.С. Фомин. – М.: “Мысль”, 1970. – 268 с.

Політика Європейської інтеграції: навчальний посібник / [В.Г.Воронкова, О.М. Кіндратець, В.А. Жадько, С.Л.Катаєв та ін.]; за ред.. В.Г. Воронкової; МОН України. – К.: Професіонал, 2007. – 512 с.

Шевцов В.С. Капиталистическая интеграция: сущность, проблемы / В.С. Шевцов– М.: Политиздат, 1975. – 88 с.

Європейська інтеграція: навчальний посібник / [М. І. Карлін, В.П. Колесник, Н.Н. Коцан, О.І. Шнирков]; за ред. С.В. Федонюка, В.Й. Лажніка; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки – Луцьк: РВВ “Вежа”, Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008. – 760 с.

Flam H. The Euro and Single Market impact on Trade and FDI / Harry Flam, Hakan Nordstrom. - Stockholm, 2007. - р. 1-38. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/228346216_The_euro_and_Single_Market_impact_on_trade_and_FDI. - Назва з екрану.

Шифф Морис и Уинтерс Л.Алан Региональная интеграция и развитие / Морис Шифф и Л.Алан Уинтерс; Пер. с англ.; Всемирный банк. – М.: Изд-во “Весь Мир”, 2005. – 376 с.

World trade organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=804&lang=1&redirect=1. -– Назва з екрану

Shang-Jin Wei, Jeffrey A. Frankel. Open Regionalism in a World of Continental Trade Blocks/ Shang-Jin Wei, Jeffrey A. Frankel // IMF Staff Papers. – 1998. - V. 45. №3. - p.440-453. (September 1998,). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.hks.harvard.edu/m-rcbg/research/j.frankel_imf_open.regionalism.pdf]. – Назва з екрану


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована