СТРЕТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

С. О. БІЛА, І. М. ЗАХАРОВ

Анотація


У статті визначено стратегічні пріоритети міжнародного економічного співробітництваУкраїни та ЄС у сфері сталого розвитку. Досліджено базові стратегічні пріоритети сталого розвитку:розбудова спільного енергетичного ринку, розвиток відновлюваної енергетики та органічного сільськогогосподарства, розбудова «розумних міст». Представлено кореляцію стратегічних пріоритетів сталогорозвитку людської цивілізації на період до 2030 року (ООН), стратегічних пріоритетів сталого розвитку ЄСна період до 2020 року «Європа – 2020» та пріоритетів Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».Обгрунтовано роль міжнародного економічного співробітництва України та ЄС у сфері сталого розвитку якневід’ємної складової виходу української економіки з кризового стану та переходу до інноваційно-інвестиційного типу економічного зростання.

Ключові слова


Міжнародне економічне співробітництво; сталий розвиток; Європейський Союз; Україна; стратегічні пріоритети; енергетичний ринок; відновлювана енергетика; органічне сільське господарство; «розумне місто»; економічне зростання

Посилання


TraceyStrange, Anne Bayley. Sustainable Development: Linking Economy, Society, Environment (OECD Insights)- OECD (March 6, 2009). 142 p.

Stephen M. Wheeler, Timothy Beatley. Sustainable Urban Development Reader (Routledge Urban Reader Series) – Routledge; 3 edition (November 6, 2014). – 630 p.

Bhoendradatt Tewarie. Sustainable Development. - Hansib Publishing (Caribbean), Limited; UK ed. edition (February 1, 2016). – 306 p.

Margaret Robertson. Sustainability Principles and Practice - Routledge; 2 edition (March 15, 2017). – 418 p.

Pamela Matson,William C. Clark,Krister Andersson. Pursuing Sustainability: A Guide to the Science and Practice. – Princeton University Press; 1 edition (March 29, 2016). – 248 p.

Steven Cohen,William Eimicke, Alison Miller. Sustainability Policy: Hastening the Transition to a Cleaner Economy. - Jossey-Bass; 1 edition (January 27, 2015). – 288 p.

Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [М.Ф. Аверкина, Н. М. Андрєєва, М. Д. Балджи, О. О. Веклич та ін. ] / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук.ред. проф. Є. В. Хлобистова – Черкаси: видавець Ю. А. Чабаненко, 2014. – 540 с.

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів. Національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

EUROPE 2020 A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р.[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html.

Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy / European Commission // Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. – Belgium, Brussels: EC, 10.11.2010. – 21 p.

Memorandum of Understanding on co-operation in the field of energy between the European Union and Ukraine. 2005. – Офіційний сайт Європейської служби зовнішніх справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu

Еnergy union [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/ 2015/03/conclusions-energy-european-council-march-2015/

Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?reg=994_694.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована