Результати пошуку


Змінити умови пошуку
 
Номер Назва
 
Том 2, № 2 (2009) МЕТОД ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ДЕФЕКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНООРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація PDF
М.О. Сидоров, О.С. Нечай
 
Том 14, № 2 (2012) КРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАДАЧАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Анотація PDF
О. Юдін, О. Весельська
 
Том 2, № 2 (2009) МЕТОД ТА ЗАСІБ ДЛЯ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація PDF
М.О. Сидоров, О.П. Дишлевий
 
Том 2, № 2 (2009) СИСТЕМА ВІДПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИК НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація PDF
В.С. Єременко, А.В. Переїденко
 
Том 1, № 1 (2009) КОМПЛЕКС CREDO — СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД І АВТОШЛЯХІВ Анотація PDF
А. О. Белятинський, Т. О. Утеченко, О. М. Резнік
 
Том 13, № 1 (2012) РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА БЛОКУВАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ПРОЦЕСІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ Анотація PDF
А. Б. Петренко, А. В. Цьопич
 
Том 1, № 1 (2009) СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ Анотація PDF
В. В. Литвинов, А. В. Хоменко, О. В. Дмитраш
 
Том 16, № 4 (2012) КРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАДАЧАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Анотація PDF
О. Юдін, О. Весельська
 
Том 6, № 2 (2010) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ Анотація PDF
О. Давлет’янц, Є. Таран, О. Гальчун, А. Лисенко
 
Том 41, № 1 (2019) Розроблення моделей автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту Анотація PDF
О. М. Коломієць
 
Том 41, № 1 (2019) Методика багатокритеріального оцінювання відповідності програмного забезпечення вимогам замовника Анотація PDF
О. О. Писарчук, Ю. М. Безкоровайна, О. П. Дишлевий, В. А. Скалова
 
Том 4, № 4 (2009) ОЦІНКА ЗРУЧНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ AGILE-РОЗРОБКИ Анотація PDF
М. О. Сидоров, І. В. Гученко
 
Том 32, № 4 (2016) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ КОРИСТУВАЧА НАВЧАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В АДАПТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Анотація PDF
Є. Б. Артамонов
 
Том 26, № 2 (2015) СИСТЕМА «ELFINTEST» ОБРОБКИ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ Анотація PDF
В. М. Курочкін
 
Том 22, № 2 (2014) АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація PDF
О. О. Несен
 
Том 20, № 4 (2013) ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МІМО-СИСТЕМИ Анотація PDF
Р. С. Одарченко, О. П. Ткаліч, С. М. Креденцар
 
Том 4, № 4 (2009) РОЗВ’ЯЗОК НЕЧІТКИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРИЧНИХ РІВНЯНЬ У ТЕНЗОРНОМУ БАЗИСІ ЗАСОБАМИ ПММ МАТLАB Анотація PDF
Ю. М. Мінаєв, О. Ю. Філімонова, Ю. І. Мінаєва, Є. О. Гончарова
 
Том 30, № 2 (2016) ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ІНВАЛІДІВ ЗОРУ Анотація PDF
Є. Б. Артамонов, А. О. Длужевський, О. В. Панфьоров
 
Том 28, № 4 (2015) АНАЛІЗ НЕОДНОРІДНИХ ТЕКСТУР ПОСІВНИХ ПЛОЩ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ СУМІШІ РОЗПОДІЛІВ Анотація PDF
В. М. Курочкин, Ф. О. Приставка
 
1 - 19 з 19 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощоE-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ