Том 42, № 2 (2019)

Зміст

Інформаційні технології, кібербезпека

Концепція програмного забезпечення для індивідуальних комунікаційних пристроїв у єдиному інформаційному полі забезпечення технологічних процесів в аеропорту PDF
Олександр Анатолійович Тамаргазін, Іван Іванович Ліннік 157-163
Імітаційне моделювання доступності телекомунікацій-них систем PDF
Ірина Євгенівна Терентьєва 164-168
Концептуальні рішення кабельної системи центру обробки даних PDF
Тетяна Володимирівна Холявкіна, Олександр Петрович Шевченко, М. C. Сподобаєв 169-176
Automated music composing with normal random numbers distribution as “informational DNA” sequencing PDF
Oleksandr Volodymyrovych Vishnevsky 177-183
Scheduling optimisation under contradictions in criteria functions PDF
Olena Sergeevna Okhremchuk 184-188

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія

The assessment of the environmental situation at the territory of the Darnytsya industrial area of the Kyiv city PDF
Margaryta Myroslavivna Radomska, Oleg Volodymyrovych Ryabchevsky, Olexandra Viktorivna Chaplygina 189-194
Аналіз екологічних властивостей компонентів традиційних і альтернативних авіаційних бензинів PDF
Сергій Валерійович Бойченко, Леся Іванівна Павлюх, Ірина Олександрівна Шкільнюк, Анна Валеріївна Яковлєва, Ірина Валеріївна Матвєєва, Аліна Валеріївна Гудзь 195-206
Порівняльний аналіз методів екстраполяції лабораторних даних на рівень екосистеми у водній екотоксикології PDF
Олена Вікторівна Безвербна 207-212
Метод розв’язування задачі про течію в каналі з прямокутним розширенням у змінних функція течії-завихореність PDF
Андрій Олександрович Борисюк 213-221
Раціоналізація системи збору та повернення конденсату в теплосиловому господарстві нафтопереробного заводу PDF
Сергій Вікторович Вдовенко, Альона Володимирівна Вдовенко 222-229
Вплив симетрії коливань на резонанс на неоднорідних хвилях в пружному півшарі PDF
Наталія Сергіївна Городецька, Анастасія Анатоліївна Макаренкова, Інна Валеріївна Старовойт 230-238
Трьохфазна математична модель процесу зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі PDF
Леся Ростиславівна Ладієва, Світлана Володимирівна Борзенкова 239-245

Електроніка, телекомунікації та радіотехніка

Аналіз особливостей реалізації EM-алгоритму при кластеризації систем сигнальних конструкцій PDF
Олексій Георгійович Голубничий 246-253
Дослідження залежності показників надійності АФАР РЛС від температури активної зони кристала GaN транзисторів PDF
Валерій Вікторович Костановський 254-261
Методологія реструктуризації даних інформаційного ресурсу для підвищення ефективності статистичного кодування PDF
Іван Михайлович Тупиця 262-269

Транспорт, транспортні технології

Gas turbine plant on the basis of the converted aviation engine with heat regeneration PDF
І. І. Gvozdetskyi, L. G. Volianska, Mohammad Fakhar 270-279
Інформаційна модель розвитку залізничної транспортної інфраструктури в системі мульимодальних пасажирських перевезень PDF
Андрій Анатолійович Поздняков, Віктор Кімович Мироненко, Ольга Олександрівна Позднякова 280-287


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ