Том 40, № 4 (2018)

Зміст

Інформаційні технології, кібербезпека

Наскрізне управління та оптимізація в інформаційно-обчислювальних мережах PDF
V. V. Kozlovskii, М. V. Kuklinskyi, Yu. V. Balanyuk, О. V. Ivanov 393-397
Технологія кластеризації даних інформаційного ресурсу за кількісною ознакою PDF
В. В. Бараннік, І. М. Тупиця, В. В. Бараннік, А. Д. Сорокун 398-404
Синтез систем корельованих сигналів з використанням доповненої процедури Грама-Шмідта PDF
О. Г. Голубничий 405-409
Верифікація моделей нестаціонарного поліномального трафіку PDF
О. А. Ладигіна 410-414
Удосконалення технології доступу до ресурсів транспарентних систем Інтернет-голосування PDF
І. О. Мачалін, О. О. Комарницький, В. О. Гнатюк 415-422
Технологія колективної розробки системи підтримки прийняття рішень керівника аптечної мережі PDF
О. О. Писарчук, Д. В. Котенко, Д. О. Ткачук, І. М. Ганношина 423-427
Оцінка затрат часу на виявлення некоректних рішень при класифікації об’єктів із застосуванням розфарбованих мереж Петрі PDF
О. О. Тімочко, О. М. Тихомиров, О. В. Гойжевський, О. В. Губаревич 428-436

Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія

Водоохоронні заходи для підвищення екологічної безпеки виробничих стічних вод промислових підприємств PDF
В. М. Ісаєнко, С. М. Маджд, А. О. Панченко, А. М. Бондар 437-442
Методика визначення сил та моментів, що діють на поверхню енергопоглинального елемента морської хвильової електростанції при різному збуренні поверхні моря PDF
К. І. Капітанчук, M. П. Андріїшин 443-449

Електроніка, телекомунікації та радіотехніка

Оптимальний алгоритм обробки навігаційної інформації у системах управління засобами водного транспорту PDF
С. В. Герасимов, О. І. Тимочко, О. М. Тимощук, А. П. Шевченко, В. В. Трішин 450-457
Розробка автомата контролю лінійних і нелінійних систем управління та навігації засобів водного транспорту PDF
О. А. Дакі, Ф. О. Кривошей, С. Л. Панов 458-464
Метод ідентифікації параметрів універсальної моделі відмов яка апроксимує узагальнену криву інтенсивності відмов виробів електронної техніки PDF
В. В. Костановський, О. Д. Козачук 465-472
Особливості побудови та експлуатації сучасних приймально-передавальних систем PDF
В. О. Павлій, А. Г. Сардак, О. М. Макаров, В. А. Степух 473-480
Особливості застосування контрольно-діагностичної апаратури для технічного обслуговування засобів водного транспорту PDF
А. О. Трофименко, В. С. Давидов, В. Л. Завітаєв 481-486
Модель оцінки спектральної щільності потужності випадкових сигналів морських навігаційних приладів PDF
В. В. Штрибець, В. М. Василенко, О. М. Вечурко 487-491

Транспорт, транспортні технології

Органічні фотовольтаїчні елементи на гнучких підкладинках PDF
V. V. Kislyuk, О. Yu. Kuznetsova 492-497
Вплив закінцівок крила типу “AT winglets” на продольну статичну стійкість літака за кутом атаки PDF
E. Е. Malikov, V. E. Miltsov 498-505
Пристрій-ідентифікатор помпажу в компресорах авіаційних газотурбінних двигунів PDF
N. V. Olali, M. О. Olali 506-511
Особливості заходу на посадку літака в режимах автоматичного та штурвального управління в умовах горизонтального зсуву бічного вітру PDF
А. V. Polukhin, O. S. Ostapenko 512-517
Розрахунок критичних зусиль ізотропних циліндричних оболонок PDF
В. Ф. Греков, Н. А. Мишукова, В. Я. Моісеєв, Л. М. Вільдяєва, М. І. Гараженко 518-525
Методика визначення околу безпеки БПЛА PDF
Ю. Г. Даник, І. І. Балицький 526-534
Синтез алгоритмів налаштування параметрів нейромережевого регулятора авіаційного газотурбінного двигуна PDF
С. В. Єнчев, С. О. Таку 535-543
Метод синтезу оптимального приймального каналу управління літальними апаратами PDF
О. М. Мишуков, А. С. Луценко, В. В. Цураніч, В. С. Шаповалов, В. М. Радченко 544-549
Моделі оцінки ефективності видів транспорту PDF
О. Д. Омельченко, Л. О. Сулима, О. Є. Соколова 550-556
Категоріальний апарат маркетингового забезпечення інноваційного розвитку транспортних підприємств PDF
С. Т. Пілецька, С. В. Петровська, О. О. Петровський 557-566
Оптимізація процесу евакуації постраждалих при залученні повітряного санітарного транспорту після вимушеної посадки повітряного судна на водну поверхню PDF
В. М. Стратонов, Л. М. Кукалець, В. М. Марченко, O. В. Мельник 567-572
Експериментальна установка для визначення аеродинамічних характеристик екранопланів PDF
Е. О. Українець, Є. В. Спіркін, В. Г. Кудрявцев, Ю. П. Клочков, В. І. Нечитайло 573-580


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ