Том 38, № 2 (2018)

Зміст

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Comparative analysis of speech recognition algorithms in UAV voice control system PDF
O. Lavrynenko, G. Konakhovych, D. Bakhtiiarov 137-142
Технологія ідентифікації відеокадрів за наявністю ключової інформації PDF
Д.В. Бараннік, О.П. Мусієнко, Д.О. Медведєв, О.В. Супрун 143-149
Чисельне розв’язання гідродинамічних задач з використанням нейронних мереж PDF
О.М. Глазок 150-157
Автоматизація виявлення та протидії інформаційним загрозам у мережі Інтернет PDF
Р. В. Грищук, О. В. Лагодний, Г.Д. Носова, Н. В. Лукова-Чуйко 158-165
Інтелектуальна система оцінювання деструктивного характеру текстового контенту соціальних мереж на основі нечіткої логіки PDF
Р. В. Грищук, А. П. Мусієнко, В. С. Савчук, О. М. Грищук 166-172
Статистичний аналіз даних з використанням двосегментної параболічної регресії PDF
В. М Кузьмин, М. Ю. Заліський 173-177
Засоби керування паралельними обчисленнями в завданнях комп’ютерної графіки PDF
Д. П. Кучеров, К. О. Моргун, Л. С. Онікієнко 178-186
Автоматизація процесу розробки спеціального контенту PDF
Ю.І. Міхєєв, А.О. Барабаш 187-194
Дослідження архітектури сучасних систем моніторингу в мережах стільникового звязку PDF PDF
Р. С. Одарченко, А. Ю. Коберник, Т. В. Федюра 195-202
Магнітооптичний спосіб множення частоти сигналу низькочастотного діапазону PDF
О.П. Слободян 203-209
Метод пошуку підозрілих об’єктів на відео з камери літального апарата на основі гістограмних оцінок PDF
А.В. Чирков, П.О. Приставка 210-219
Аналіз та класифікація систем контролю та управління доступом на підприємстві PDF
О.К. Юдін, О.М. Весельська 220-225

Інформаційна безпека

Виявлення загроз інформаційній безпеці держави у змісті текстового контенту соціальних інтернет-сервісів PDF
О. В. Барабаш, Р. В. Грищук, К. В. Молодецька-Гринчук 226-231
Метод непрямого стеганографічного вбудовування даних в зображення-контейнер з урахуванням інформації контуру PDF
В.В. Бараннік, О.М. Шатун, Д.В. Бараннік 232-239

Експлуатація повітряного транспорту

Fluctuations of an airplane with aerodynamic wingtip «At winglets» PDF
E. Melikov 240-244

Енергетика

Моделювання процесу теплообміну в замкненій системі з дзеркальними та дифузними поверхнями PDF
В. П. Бабак, С. І. Ковтун, В. В. Хайдуров, Л. М. Щербак 245-254
Дослідження впливу розрідження на процес нагріву багатокамерної печі випалювання димовими газами PDF
О.А. Жученко, А.П. Коротинський 255-264

Транспортні системи

Оцінка ефективності транспортної системи на основі сукупного використання трьох критеріїв ефективності PDF
О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік 265-269

Фізика

Метод розв’язування задачі про течію в каналі з двома осесиметричними звуженнями PDF
A. O. Борисюк 270-278


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ