Том 37, № 1 (2018)

Зміст

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Метод кодування ресурсних блоків для технології 5G PDF
В.В. Бараннік, Д.Е. Окладний, Д.В. Бараннік 3-10
Методика оптимізації пошуку шляху в графі за рахунок відкидання зайвих вузлів PDF
С.С. Бучик, І. В. Пулеко, І. В. Половніков 11-17
Удосконалений метод побудови опорного сегменту мережі LTE PDF
Р. С. Одарченко, Л.В. Мирутенко, С. Ю. Даков 18-27
Порівняльний аналіз методів на основі ковзного середнього та сингулярного розкладу при прогнозуванні поведінки ціни акцій PDF
П. О. Приставка, О. В. Тиводар 37-43
Спеціальне математичне забезпечення управління технологічними процесами в аеропорту PDF
О. А. Тамаргазін, І. І. Ліннік 44-48
Вибір програмно-апаратних засобів для реалізації операції згортки з підвищеною швидкістю PDF
А.К. Шевченко 49-54
Метод ефективної ширини спектру PDF
О. К. Юдін, Р.В. Зюбіна 55-60

Інформаційна безпека

Сучасні шляхи удосконалення процедури формування та верифікації електронно-цифрового підпису PDF
А.В. Ільєнко, Г.О. Миронова 61-66
Просторово-піксельний метод цифрової стеганографії з використанням просторової фільтрації для вилучення таємного повідомлення PDF
О. К. Юдін, О.М. Весельська 67-72

Експлуатація повітряного транспорту

Перехідні процеси електричних параметрів в різних режимах роботи систем електропостачання повітряних суден під час проектування та випробування авіаційної техніки PDF
С.С. Ільєнко, В.В. Тихонов 73-79

Екологія

Сучасні методи вимірювання параметрів зелених насаджень PDF
Є.О. Бовсуновський, О.В. Рябчевський, К.Ю. Браткова 80-86
Перспективи мікробіологічного способу очищення стічних вод від біорезистентної фармацевтичної продукції PDF
М.С. Бойченко, О.О. Вовк, В.А. Гладишева, С. В. Бойченко, С.Й. Шаманський 87-95
Дослідження приземної концентрації формальдегіду у селищі борова залежно від висоти труби PDF
Т.І. Дмитруха, С. М. Маджд, В. П. Петрусенко, А.О. Павчелюк 96-100
Класифікація і властивості структур урбанізованих ландшафтів PDF
О.О. Железняк 101-105
Просторово-часовий аналіз ”островів тепла” мегаполіса за супутниковими знімками Landsat PDF
В. І. Зацерковний, Н.В. Оберемок, П.О. Березіна 106-113
Аналіз підходів щодо створення бази геоданих ГІС моніторингу якості поверхневих вод PDF
В.І. Зацерковний, Л.В. Плічко 114-124
Визначення категорій екологічних аспектів підприємств цивільної авіації (на прикладі міжнародного аеропорту «Бориспіль») PDF
С. М. Маджд, Д. Д. Кальницька 125-129

Транспортні системи

Зміна конструкції електродвигунів транспортних систем з метою економії енергоресурсів автономних джерел живлення PDF
Б.Є. Журиленко, К.І. Ніколаєв, Н.К. Ніколаєва 130-135


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ