Том 34, № 2 (2017)

Зміст

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

ОСНОВИ АВТОМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ ПРИ БОРОТЬБІ З РЕРАЙТОМ PDF
А.І. Вавіленкова 97-101
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КАТАЛОГОМ ІТ-ПОСЛУГ PDF
В. М. Левикін, І. О. Юр’єв 102-106
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LI-WI В КОНЦЕПЦІЇ IОT PDF
Р. С. Одарченко, Д. М. Пробита, І. В. Третяк 107-113

Інформаційна безпека

РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КОМП'ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ PDF
Б.Я. Корнієнко, Л.П. Галата 114-118
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГАРАНТІЙ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ PDF
С. С. Бучик, О. К. Юдін, Р. В. Нетребко 119-125
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
О. К. Юдін, Я. А. Симониченко, А. А. Симониченко 126-133

Транспортні системи

ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АЕРОПОРТУ PDF
О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік 134-139

Екологія

РЕЦИКЛІНГ І УТИЛІЗАЦІЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ PDF
C. В. Бойченко, О. В. Іванченко, А. В. Яковлєва 140-149
БАКТЕРІОФАГИ: НОВА ПАРАДИГМА ТА ПЕРЕВАГИ ПЕРЕД АНТИБІОТИКАМИ У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЦІЛЯХ PDF
О. О. Вовк, М. С. Бойченко, І. В. Матвєєва, О. В. Жук, С. В. Бойченко 150-157
ЗМЕНШЕННЯ СПОЖИВАННЯ ВОДИ ЗА РАХУНОК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ВІДХОДІВ ЛЮДИНИ PDF
Н. С. Ремез, А. Г. Бойко 158-161

Фізика

WALL PRESSURE FLUCTUATIONS BEHIND A PIPE NARROWING ОF VARIOUS SHAPES PDF
A. O. Borysyuk, Ya. A. Borysyuk 162-170
MONITORING OF TECHNICAL STATE OF TECHNOGENIC UNSAFE PIPELINES PDF
S. Fomichov, S. Minakov, A. Minakov, A. Pirumov, M. Shevchenko, Ie. Chvertko, O. Vovk 171-177
MATHEMATICAL MODEL OF MEMBRANE DISTILLATION PROCESS PDF
L. Ladieva, S. Dovbnya, R. Dubik 178-183
ТЕЧІЯ В’ЯЗКОГО ГАЗУ В ДИФУЗОРНОМУ КАНАЛІ З ТУРБУЛІЗАТОРАМИ PDF
Ю. М. Терещенко, К. В. Дорошенко, Ю. Ю. Терещенко, П. Гамзег 184-188


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ