Том 32, № 4 (2016)

Зміст

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

ВИБІР ПРОТОКОЛУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ PDF
О. В. Дубчак, І. Б. Петраш 365-368
МЕТОД БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В ОПОРНІЙ МЕРЕЖІ СТІЛЬНИКОВОГО ОПЕРАТОРА PDF
Р. С. Одарченко, А. О. Абакумова 369-375
РОЗРІЗНЕННЯ СИГНАЛІВ У НЕЛІНІЙНИХ ДЕТЕРМІНОВАНИХ СТЕЖНИХ СИСТЕМАХ PDF
С. О. Шматок, А. Б. Петренко, О. С. Шматок 375-382
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ КОРИСТУВАЧА НАВЧАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В АДАПТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ PDF
Є. Б. Артамонов 383-388
ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ НА БАЗІ МЕТОДІВ СТЕГАНОАНАЛІЗУ PDF
О. К. Юдін, Я. А. Симониченко 389-394
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ PDF
О. К. Юдін, С. С. Бучик, Р. В. Зюбіна, Ю. С. Авраменко 395-404

Системи управління

ВИДІЛЕННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЙОГО ЛОГУ PDF
В. М. Левикін, О. В. Чала 405-409
МЕТОД АДАПТИВНОГО ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПІДХОДУ PDF
С. C. Чалий, І. В. Левикін 410-414

Екологія

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ПЕРЕД АНАЕРОБНИМ ЗБРОДЖУВАННЯМ PDF
С. В. Бойченко 415-419
КОМПАУНДУВАННЯ БЕНЗИНУ А-92 З ЕТИЛОВИМ СПИРТОМ КАВІТАЦІЙНИМ МЕТОДОМ PDF
С. В. Бойченко, В. Г. Ланецький, Л. М. Черняк, М. М. Радомська, О. Г. Кондакова 420-424
ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОІНФАРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАДАЧ МОНІТОРИНГУ АКУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ PDF
В. І. Зацерковний, Н. В. Оберемок, Ю. С. Бондарь, І. В. Шерстюк 425-433

Експлуатація повітряного транспорту

ПОБУДОВА, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ БОРТОВИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ І ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ АВІОНІКИ СУЧАСНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF
В. П. Захарченко, C. C. Ільєнко, О. Ю. Курганський, В. В. Мухін 434-440

Фізика

ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЧІЇ В ТРУБІ ЗІ ЗВИТОСТЮ PDF
А. О. Борисюк, Я. А. Борисюк 441-446


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ