Том 31, № 3 (2016)

Зміст

Екологія

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ НАФТОПЕРЕРОБКИ НА НАФТОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У НІГЕРІЇ PDF
О. О. Бабатунде, С. В. Бойченко, Л. М. Черняк
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЗЗ В ЕКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ ТЕРИТОРІЙ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ УРАНУ PDF
В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, У. Ю. Комарова, О. І. Шишенко
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ГІДРОЕКОСИСТЕМ З ІНТЕНСИВНИМ ТЕХНОГЕННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ PDF
С. М. Маджд, А. С. Александрова
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ PDF
Аліна Олегівна Дичко, Ігор Олегович Ополінський

Експлуатація повітряного транспорту

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Г. Н. Юн, М. С. Мазур

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

СПОСІБ УПРАВЛІННЯ НОРМУВАННЯМ КОМПОНЕНТ ТРАНСФОРМАНТИ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНОЇ НАСИЧЕНОСТІ ФРАГМЕНТІВ АЕРОФОТОЗНІМКІВ PDF
Володимир Вікторович Баранник, Сергій Анатолійович Підлісний, Сергій Юрійович Стасев
ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО КОДУВАННЯ ПОТОКУ ВІДЕОКАДРІВ У СИСТЕМУ ОБРОБКИ ДИНАМІЧНИХ ВІДЕОІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
Володимир Вікторович Баранник, Сергій Сергійович Шульгін
УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ КОМПРЕСІЇ ВІДЕОКАДРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОБІТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ТРАНСФОРМАНТ PDF
Володимир Вікторович Баранник, Віталій Вікторович Твердохліб, Олег Валерійович Супрун, Дмитро Євгенович Окладной
ТЕХНОЛОГІЯ КОДУВАННЯ БЛОКІВ АЕРОФОТОЗНІМКУ З ВРАХУВАННЯМ СЕМАНТИЧНО ВАЖЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ БОРТОВИХ КОМПЛЕКСІВ ПОВІТРЯНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Володимир Вікторович Баранник, Олександр Павлович Мусієнко, Альберт Анатолійович Леках
ВПЛИВ ЗМІНИ ГЛИБИНИ ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ НА СПЕКТР НЕРЕГУЛЯРНОГО ХВИЛЮВАННЯ PDF
Наталія Сергіївна Городецька, Тетяна Миколаївна Щербак, Володимир Іванович Нікішов
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ OVERLAY МЕРЕЖ SDN ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
Р. С. Одарченко, С. Ю. Даков, В. В. Поліщук, А. М. Тирсенко
ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ МЕРЕЖ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЇХ ПЕРЕХОДУ ДО МЕРЕЖ LTE PDF
Р. С. Одарченко, Н. В. Дика
ВПЛИВ НАЗЕМНОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА ПОТІК НАСИЧЕННЯ І РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ ЧЕРГИ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІCТА PDF
Світлана Юріївна Тімкіна

Інформаційна безпека

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗАХИЩЕНОСТІ БЕЗДРОТОВИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ НА БАЗІ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МЕРЕЖ PDF
Олександр Миколайович Юдін, Юрій Іванович Хлапонін
НАУКОВІ ОСНОВИ КМА НРТС РОБІТ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З РУХОМИМ СКЛАДОМ ТА МАКРОЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ПОТОЧНИХ ЛІНІЙ І КОМПЛЕКСІВ PDF
М. А. Полтавець, О. Д. Омельченко

Енергетика

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ В КОМПРЕСОРНИХ РЕШІТКАХ З ТУРБУЛІЗАТОРАМИ НА ПОВЕРХНІ ЛОПАТОК PDF
Юрій Матвійович Терещенко, Катерина Вікторівна Дорошенко, Юрій Юрійович Терещенко


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ