Том 30, № 2 (2016)

Зміст

Системи управління

ПОБУДОВА ІНВАРІАНТНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БАГАТОРЕЖИМНИМИ ОБ’ЄКТАМИ PDF
Н. В. Кучерук 143-146
НЕЧІТКО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД В ЗАДАЧЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КОНТАКТНОЇ МЕМБРАННОЇ ДИСТИЛЯЦІЇ PDF
Л. Р Ладієва, Д. О. Момотенко 147-150

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

AUTOMATIC DEFINITION THE FIELD OF VIEW OF CAMERA OF UNMANNED AERIAL VEHICLE PDF
P. Buryi 151-155
ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ІНВАЛІДІВ ЗОРУ PDF
Є. Б. Артамонов, А. О. Длужевський, О. В. Панфьоров 156-161
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, О. В. Кобрін 162-168
ЕЛЕМЕНТИ ВИБІРКОВОЇ КОМП’ЮТЕРНО-ЦИФРОВОЇ ІНДИКАЦІЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ PDF
Г. І. Ільницький 169-173
МАТЕМАТИЧНИЙ МЕТОД СКЛАДАННЯ І КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ PDF
О. Є. Литвиненко, Б.Г. Масловский 174-177
ТЕНЗОРНЫЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ КАК ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING: АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ PDF
Ю. Н. Минаев, Н. Н. Гузий, О. Ю. Филимонова, Ю. И. Минаева 178-186

Інформаційна безпека

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НАЯВНИХ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ PDF
О. М. Весельська, Р. В. Зюбіна, О. В. Фролов 187-194
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОФІЛІВ ЗАХИЩЕНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ PDF
О. К. Юдін, С. С. Бучик, С. В. Мельник 195-205

Транспортні системи

PROBLEMS OF UNAUTHORIZED INTERFERENCE TO THE WORK OF UAV AND METHODS OF ITS SOLVING PDF
I. O. Kozliuk, D. І. Bakhtiiarov, O. Y. Lavrynenko, І. V. Tretiak 206-211
АВТОМАТИЗАЦІЯ, ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ТА НАДІЙНІСТЬ СВІТЛОСИГНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНИХ АЕРОДРОМІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
C. C. Ільєнко 212-215

Екологія

ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 3D-ДРУКУ PDF
Є. О. Бовсуновський, Р. О. Зінченко 216-220
ЕКОЛОГІСТИКА, УТИЛІЗАЦІЯ ТА РЕЦИКЛІНГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
С. В. Бойченко, К. Лейда, О. В. Іванченко 221-227
ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОФІТНИХ СПОРУД В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
С. М. Маджд 228-231
PROBLEMS OF INFLUENCE OF MARKETING RESEARCH ON OWNERSHIP ACTIVITY IN THE SPHERE GRAIN — GROWING PDF
N. S. Mirzayev 232-235

Фізика

EXPERIMENTAL MODEL OF TRAINING INSTRUMENT FOR REAL TIME VISUALIZATION OF OPTICAL DISK OF THE RETINA PDF
O. P. Vitovska 236-241
ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРУБОПРОВОДІВ МЕТОДОМ НОРМАЛЬНИХ ФОРМ КОЛИВАНЬ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ PDF
Я. Р. Дубик 242-248


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ