Том 27, № 3 (2015)

Зміст

Авіаційна хіммотологія

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОТЕЛЬНОГО ПАЛИВА Без заголовку
Т. О. Семитківська 205-209

Експлуатація повітряного транспорту

МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ PDF
М. Ю. Заліський 257-260

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є, КОСИНУСНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЦИФРОВИХ МОВНИХ СИГНАЛІВ
Г. Ф. Конахович, О. І. Давлет’янц, О. Ю. Лавриненко, Д. І. Бахтіяров 210-220
КОМПОЗИЦІЯ МЕТОДІВ ПРОСТОРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
Д. П. Кучеров, Р. Г. Кацалап, Л. В. Зброжек 221-228
МОДЕРНІЗОВАНА ОПТИМАЛЬНА РОБАСТНА БАГАТОВИМІРНА ФІЛЬТРАЦІЯ СТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ КОРИСНИХ СИГНАЛІВ PDF
С. І. Осадчий 229-232
METHODOLOGICAL BASE FOR TRANSFORMANTS REPRESENTATION IN NONEQUILIBRIUM POSITIONAL UNEVEN-DIAGONAL SPACE PDF
V. V. Barannik, А. А. Krasnorutskyi 233-238
МЕТОД ВЕРИФІКАЦІЇ ОБРОБКИ ВІДЕОІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ РІВНІВ ПОБУДОВИ КОДОВИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
Ю. М. Рябуха 239-243
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ PDF
О. К. Юдін, О. В. Фролов, Ю. П. Бойко 244-249

Інформаційна безпека

МОДЕЛЬ ІМОВІРНИХ ДЕСТРУКТИВНИХ ДІЙ ПЕРСОНАЛУ АСУ ТП В УМОВАХ НАЯВНОСТІ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ВПЛИВІВ В АСПЕКТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
С. Ф. Гончар 250-253
СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІЄРАРХІЧНОЇ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
А. В. Міщенко 254-256

Транспортні системи

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОЇ ДОМІНАНТИ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ ДИСПЕТЧЕРІВ В УМОВАХ ПОРУШЕННЯ НОРМ ЕШЕЛОНУВАННЯ PDF
С. П. Борсук 261-265
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТУВАННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА МАГІСТРАЛЬНИХ ВУЛИЦЯХ PDF
О. В. Степанчук, С. Ю. Тімкіна 266-270


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ