Том 25, № 1 (2015)

Зміст

Авіаційна хіммотологія

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУР У МЕМБРАННОМУ МОДУЛІ В ПРОЦЕСІ МЕМБРАННОЇ ДИСТИЛЯЦІЇ PDF
Л. Р. Ладієва, В. О. Оніщенко, Р. М. Дубік 5-8

Інформаційна безпека

QCA TECHNOLOGY FOR IMPLEMENTATION OF CRYPTOGRAPHY ENGINEERING PDF
O. S. Melnik, A. D. Sverdlova 9-14
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
О. К. Юдін, С. С. Бучик 15-20
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ДЕРЖАВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСАМ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ. МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ КЛАСИФІКАТОРА PDF
О. К. Юдін, С. С. Бучик 188-195

Експлуатація повітряного транспорту

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ ЛОПАТОК ГАЗОВИХ ТУРБІН PDF
Б. С. Карпінос, В. М. Куліш 21-26

Системи управління

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПОРІВНЯННЯ СТРАТЕГІЙ (РІШЕНЬ) ЗА НАЯВНОСТІ НЕВИЗНАЧЕНИХ ФАКТОРІВ PDF
С. О. Шматок, О. С. Шматок, А. Б. Петренко 27-32

Транспортні системи

РЕДУКТОР РЕЗОНАНСНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО РУЛЬОВОГО ПРИВОДУ PDF
П. С. Бондарчук 33-38
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПЛАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДПОЛІТНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІТАКІВ PDF
Б. Г. Масловський 39-42

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД РЕШІТЧАСТИХ РІВНЯНЬ БОЛЬЦМАНА ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ З КРИВОЛІНІЙНИМИ ГРАНИЦЯМИ PDF
О.М. Глазок 43-46
ТЕХНОЛОГІЯ ДЕКОМПРЕСІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ЗАДАНИМ РІВНЕМ ЯКОСТІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ PDF
О. К. Юдін, Ю. П. Бойко 47-51

Фізика

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНЕРГІЇ ЗГИНАЛЬНОЇ ХВИЛІ НА СХОДИНЦІ ПРИ РІЗНИХ МЕХАНІЧНИХ ПАРАМЕТРАХ КОНТАКТУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩ PDF
Н. С. Городецька, О. О. Неділько 52-56

Екологія

РОЗРАХУНОК ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКИДІВ ДЕЯКИХ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ АВІАЦІЙНИХ ПАЛИВ PDF
С. В. Бойченко, А. В. Яковлєва, Г. О Наумчук 57-62
ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТТЯ PDF
О. О. Железняк, Л. В. Гебрин 63-67
URANIUM MINING AND ASSOCIATED ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN UKRAINE PDF
T. Dudar, Ye. Zakrytnyi, M. Bugera 68-73
THE EVALUATION OF LOCAL ATMOSPHERIC AIR POLLUTION VIA THE ASSESSMENT OF JET ENGINES EMISSION PDF
K. Synylo, M. Gurevych 74-79
COMPARATIVE ANALYSIS OF STANDARD TESTING METHODS FOR MEASURING FUELS & LUBRICANTS BIODEGRADATION PDF
S. Boichenko, O. Vovk, A. Iakovlieva, S. Kumeiko 80-85
ВПЛИВ ДОБАВОК АЛІФАТИЧНИХ СПИРТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ БЕНЗИНІВ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД PDF
С. В. Бойченко, М. С. Бойченко, О. Г. Личманенко, С. М. Кабан 86-92
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ КОМПОНЕНТ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЗНАЧЕНЬ ІНДЕКСУ ГЕОМАГНІТНОЇ АКТИВНОСТІ DST З ВИКОРИСТАННЯМ СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ PDF
Г. А. Шаповал 93-98
THE PROBLEM OF OIL SPILL AND ITS LIQUIDATION BY USING OF ABSORBENTS PDF
A. Iakovlieva, S. Khrypko 99-102


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ