Том 24, № 4 (2014)

Зміст

Авіаційна хіммотологія

ДОСЛІДЖЕННЯ СТЕХІОМЕТРИЧНОЇ СУМІШІ «ПОВІТРЯ‒ПАЛИВО» ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ЧАСТИНА 2. АЛКЕНИ, АЛКІНИ PDF
А. О. Запорожець 393-399

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ДОВЕДЕННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ КОДУВАННЯ ПРОГНОЗОВАНИХ КАДРІВ PDF
Р. І. Акімов 400-405
ПРОСТОРОВЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ВМІСТУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПИТНОЇ ВОДИ PDF
Ю. М. Архангельська, П. О. Приставка, О. Г. Чолишкіна 406-412
МЕТОД КОДУВАННЯ ДІАГОНАЛЬНИХ НЕРІВНОМІРНО ПОЗИЦІЙНИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ КОМПРЕСІЇ БАЗОВИХ КАДРІВ ВІДЕОПОТОКУ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
В. В. Бараннік, О. Ю. Отман Шаді 413-418
МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД РЕШІТЧАСТИХ РІВНЯНЬ БОЛЬЦМАНА З НЕРЕГУЛЯРНОЮ РЕШІТКОЮ PDF
О. М. Глазок 419-422
АЛГОРИТМ РОБОТИ ЗАСОБУ РЕЄСТРАЦІЇ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ У ДВОХ РЕЖИМАХ ВИМІРЮВАННЯ СИГНАЛІВ PDF
Д. Ю. Лебедев 423-426
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБІНАРНИХ SUBDIVISION-ПРОЦЕДУР НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ КОМБІНАЦІЙ В-СПЛАЙНІВ ПІД ЧАС ОБРОБКИ ДВОВИМІРНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ PDF
П. О. Приставка, Є. П. Нічіков 427-431
ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЕЖ SDN ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ТРАФІКУ МІЖ МЕРЕЖАМИ LTE ТА Wi-Fi PDF
Р. С. Одарченко, О. П. Ткаліч 432-437
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО КВАРЦОВОГО ФІЛЬТРА PDF
І. Г. Прокопенко, Н. С. Бабанська 438-441
METHODOLOGY OF THE ASSESSMENT FOR ALGORITHMIC COMPLEXITY OF PARALLEL IMPLEMENTATION OF THREE-DIMENSIONAL POLYADIC CODING PDF
Yu. M. Ryabkhа 442-445
ІНВАРІАНТНО-ПРОСТОРОВИЙ МЕТОД КОДУВАННЯ ДВІЙКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ PDF
О. К. Юдін, К. О. Курінь, Р. В. Зюбіна 446-454
ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЇ КОМПРЕСІЇ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
О. К. Юдін, Ю. П. Бойко 455-461
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
О. К. Юдін, С. С. Бучик 462-466

Транспортні системи

МІНІМІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ДВИГУНА РЕЗОНАНСНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КЕРМОВОГО ПРИВОДУ PDF
П. С. Бондарчук 467-470
A SYSTEMATIC REVIEW OF THE ROLE OF REGIONAL AVIATION IN THE AIRFREIGHT INDUSTRY PDF
Tarryn Kille, Paul Bates, Patrick S. Murray 471-485
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ ЗВ’ЯЗАНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ ОБ’ЄКТА, ЩО ВІЛЬНО ОБЕРТАЄТЬСЯ PDF
І. О. Коврижкін 486-489
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ГІДРАВЛІЧНОЇ РІДИНИ «ГІДРОНІКОЙЛ» FH-51 У РАЗІ ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ PDF
О. Я. Кузнєцова 490-495
НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
В. К. Мироненко, В. В. Габа, В. І. Мацюк, Т. М. Грушевська, В. П. Костюшко 496-502
ВИБІР ДЖЕРЕЛА ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПРОМИСЛОВОГО ОЧИЩЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
С. І. Планковський, Є. В. Цегельник, І. І. Головін, П. І. Мельничук 503-507

Екологія

PERSPECTIVES OF BACTERIOPHAGES PREPARATIONS USE IN THERAPEUTIC AND PREVENTIVE PURPOSES PDF
M. Baranovskiy, M. Boichenko 508-513
MODEL OF HYDROCARBONS TRANSPORT THROUGH THE POROUS GROUND MEDIA PDF
Andrzej Gawdzik, Jarosław Gawdzik, Barbara Gawdzik, Alicja Gawdzik 514-517
ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОКОСМІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТТЯ PDF
О. О. Железняк, Л. В. Гебрин 518-521
ОЦІНЮВАННЯ НЕБЕЗПЕКИ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬ У РАЗІ РУЙНУВАННЯ РТУТНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА PDF
Т. І. Дмитруха 522-525
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПАРОВУВАНОСТІ БЕНЗИНІВ З РІЗНИМ УМІСТОМ ОКСИГЕНАТІВ PDF
М. В. Нешта, С. В. Бойченко, М. В. Нешта 526-531

Фізика

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ГЕМОДИНАМІЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ ПАТОЛОГІЧНОЇ ЗВИТОСТІ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ PDF
А. О. Борисюк 532-537


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ