Том 23, № 3 (2014)

Зміст

Авіаційна хіммотологія

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗТЯГУ ПЛАСТИНИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА ДОДАТКОВИМ ОТВОРАМИ PDF
Б. С. Карпінос, А. М. Кашевацький, В. М. Куліш 275-279

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

ЕКОСИСТЕМА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СИСТЕМА СИСТЕМ Без заголовку
О.О. Гріненко 280-283
PERIODIC SIGNAL FILTRATION USING DIGITAL FILTERING SYSTEM CALCULATION OPTIMIZED BY APPROXIMATION PDF
V. Rogoza, A. Sergeev-Horchynskyi 284-288
МЕТОД СТАЛИХ ГОМОЛОГІЙ ТОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ PDF
І.А. Юрчук 289-294

Інформаційна безпека

THE WORLD SPACE OF OBJECT IDENTIFIERS: ANALYSIS, DEVELOPMENT PROSPECTS, THE UKRAINIAN SEGMENT PDF
О.К. Юдін, С.С. Бучик, О.В. Фролов 295-302
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. К. Юдін, Р. В. Зюбіна 303-307

Системи управління

Настроювання нейроконтроллера в завданнях керування динамічними об'єктами PDF
Д.П. Кучеров 308-314

Транспортні системи

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ PDF
R. Salimov, L. Pryimak 315-319
ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН, ЩО ВИКОНУЮТЬ АГРОАВІАЦІЙНІ РОБОТИ PDF
Ф.А. Шаріфов, Г.М. Юн, Г. Ю. Кандиба 319-325
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛІТАКІВ PDF
О.П. Ліннік 326-329
ПРИКЛАДНІ СІТІЛОГІСТИЧНІ РІШЕННЯ В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
А.О. Лямзін, І.М. Майорова, М.С. Мнацаканян, Є.О. Український 330-335
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік, М.В. Олег, Т.Ю. Крамаренко 336-340
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ТА АВІАБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ PDF
К.В. Марінцева, Г.М. Юн 341-344
Математична модель для оцінки ризиків на базі структури авіатранспортного комплексу для врахування специфіки авіаційних перевезень та інформаційної системи PDF
А. В. Міщенко 345-347
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ В РЕШІТЦІ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПРОФІЛІВ PDF
Ю.М. Терещенко, К.В. Дорошенко, А. Техрані 348-351

Екологія

КОГЕРЕНТНІ ВИХРОВІ СТРУКТУРИ У ПОПЕРЕЧНО ОБТІЧНІЙ ОВАЛЬНІЙ ЛУНЦІ PDF
В.А. Воскобійник, А.В. Воскобійник 352-358
АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КАСКАДІ ГОЛОСІЇВСЬКИХ СТАВКІВ PDF
М. О. Кравець, Ю. О. Кутлахмедов 359-363
ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ВИКИДІВ МОТОРНОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ PDF
І.Л. Трофімов 364-369
ЗМЕНШЕННЯ СУЛЬФУРВУГЛЕВОДНІВ У ДИЗЕЛЬНІЙ ФРАКЦІЇ ЗА КОНТАКТУВАННЯ З ВУГЛЕВОМІНЕРАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ PDF
Л.І. Челядин 370-373

Фізика

ФУНКЦІЯ ГРІНА КОНВЕКТИВНОГО ХВИЛЬОВОГО РІВНЯННЯ ДЛЯ ЖОРСТКОЇ ПРЯМОКУТНОЇ ТРУБИ PDF
A. O. Borisyuk 374-378


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ