Том 22, № 2 (2014)

Зміст

Авіаційна хіммотологія

ДОСЛІДЖЕННЯ СТЕХІОМЕТРИЧНОЇ СУМІШІ «ПОВІТРЯ‒ПАЛИВО» ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ЧАСТИНА 1. АЛКАНИ PDF
А. О. Запорожець 163-167

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

МАТЕМАТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ГІДРОДИНАМІКИ PDF
О. М. Глазок 168-171
МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ПОНЯТЬ PDF
В. О Малярчук, А. Ю. Кононюк, І. В. Малінкін 172-179
АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
О. О. Несен 180-182

Інформаційна безпека

ELLIPTIC CURVE CRYPTOGRAPHY PDF
O. O. Meleshko, O. O. Kovalskiy 183-186
АНАЛІЗ ЧАСОВИХ АТАК НА АПАРАТНИЙ ШИФРАТОР ПЕРСОНАЛЬНОГО ЗАСОБУ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ШИПКА PDF
А. Б. Петренко, О. С. Шматок, С. А. Шматок, Є. О. Агеєнко 187-191
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ СТАНДАРТУ CDMA2000 PDF
А. Б. Петренко, А. Б. Єлізаров, С. А. Шматок, В. О. Ващук 192-195
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СТЕГАНОСИСТЕМ ДО НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ PDF
А. В. Чунарьова, Є. О. Потапенко 196-199
МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ КЛАСИФІКАТОРА ЗАГРОЗ ДЕРЖАВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСАМ PDF
О.К. Юдін, С.С. Бучик, А.В. Чунарьова, О.І. Варченко 200-210

Транспортні системи

MODELING OF PASSENGER FLOW AT CITY RAILWAY TRANSPORT STATIONS PDF
O. Lutsyk, O. Stepanchuk, P. Yanovsky 211-215
РЕСУРСНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ «ЛІНІЙНОГО» ТИПУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
А. В. Міщенко 216-218
ДЕКОМПОЗИЦІЯ МЕРЕЖІ АВІАМАРШРУТІВ PDF
Г. М. Юн, К. В. Марінцева 219-222

Екологія

ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА В ПУБЛІКАЦІЯХ ОФІЦІЙНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Н.В. Боруль 223-228
ВПЛИВ ГРУПУВАННЯ МОСТОВИХ ОПОР НА РОЗМИВ ҐРУНТУ PDF
В. А. Воскобійник, В. І. Нікішов, О. А. Воскобойник, А. В. Воскобійник 229-235
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ВТРАТ ЛЕГКИХ ВУГЛЕВОДНІВ ВІД ВИПАРОВУВАННЯ З БЕНЗИНІВ У РЕЗЕРВУАРАХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТАЛЕВИХ PDF
С. В. Бойченко, В. М. Шутко, Н. А. Чернобаєва 236-239
PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AVIATION BIOFUELS IN UKRAINE PDF
S. V. Boichenko, O. O. Vovk, A. V. Iakovlieva, M. S. Boichenko 240-245
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ, ЗАБРУДНЕНИХ СКИДАМИ СТІЧНИХ ВОД АЕРОПОРТУ PDF
Г. М. Франчук, С. М. Маджд, А. В. Бондарук 246-249
ОЦІНКА КАНЦЕРОГЕННОГО ВПЛИВУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ПОБЛИЗУ АВІАПІДПРИЄМСТВ PDF
Г. М. Франчук, С. М. Маджд, А. К. Антропченко 250-253
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ БІОДЕГРАДАЦІЇ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ У ҐРУНТАХ РІЗНОГО ТИПУ PDF
О. Л. Матвєєва, І. Л. Трофімов, Є. В. Муравицька 254-257
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ Р. РОКАЧ С. М. Т. ГОСТОМЕЛЬ ВІД АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕНЬ PDF
О. Л. Матвєєва, А. П. Тихорська 258-261


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ