Том 19, № 3 (2013)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ АЕРОДРОМІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
С.С. Ільєнко 253-257

Авіаційна хіммотологія

CURRENT STATE OF SECURITY OF AVIATION INDUSTRY OF UKRAINE FUELS FOR AIRCRAFT Без заголовку Без заголовку
О. О. Вовк, А. В. Яковлєва, Т.Л. Овчаренко 258-262

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ІМОВІРНІСНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Без заголовку Без заголовку
О.К. Басараб 263-267
ЯКІСНІ АЛГОРИТМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
О. М. Глазок 268-272
ПРОЦЕДУРА ПОБУДОВИ МЕДІАНИ КЕМЕНІ ЯК ОСТАТОЧНОЇ ГРУПОВОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВАГ PDF
В. В. Камишин 273-279
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ГРАНУЛЮВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У АПАРАТІ З ПСЕВДОЗРІДЖЕНИМ ШАРОМ PDF
Б.Я. Корнієнко 280-284
Оптимізація навчання нейронної мережі за допомогою генетичного алгоритму для текстурної сегментації МРТ – знімків PDF
В. А. Панчук, Д. Ю. Лебедев 285-289
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПЕРИФЕРІЙНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ НЕТИПОВИХ ЗАВДАНЬ PDF
М. Ф. Тупіцин, В. В. Пальчик, І. O. Степаненко 290-293
МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ ЩОДО АФІННИХ СПОТВОРЕНЬ PDF
Д. М. Федоров 294-298

Інформаційна безпека

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ УРАЗЛИВОСТІ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
О.К. Юдін, С.С. Бучик 299-304
МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ВЕЛИЧИН ЗАЛИШКОВИХ РИЗИКІВ У ЛОМ. ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РИЗИКУ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
В.С. Василенко, Е.В. Дубчак, М.Ю Василенко 305-312

Системи управління

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНИХ АНТЕН БОРТОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ НАВІГАЦІЙНО-ПОСАДКОВОЇ АПАРАТУРИ PDF
Я.В. Кондрашов, А.О. Осіпчук 313-316

Транспортні системи

ПАРАМЕТРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
А. М. Валько 317-321
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF
Г. Г. Волковська, П. О. Яновський 322-326
ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ЗА УЧАСТЮ АВІА-ЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Т.Ю. Габріелова, В.С. Войцеховський 327-330
ВПЛИВ ОНОВЛЕННЯ ПАРКІВ УКРАЇНСЬКИХ АВІАКОМПАНІЙ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО АВІАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
М.В. Куклінський, Д.В. Яковенко, О.А. Вавринів 331-336
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ МЕРЕЖІ АЕРОПОРТІВ PDF
К. В. Марінцева 337-340
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ НАДЛЕГКИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ПРИ ВИКОНАННІ АГРОАВІАЦІЙНИХ РОБІТ PDF
С. Пронь 341-344
ОЦІНКА ДОСТУПНОСТІ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
П.О. Яновський, О.М. Матійчик 345-348

Екологія

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ PDF
С.В. Бойченко, Г.М. Франчук, С.М. Маджд, О.О. Вовк, А.В. Яковлєва 349-354


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ