Том 16, № 4 (2012)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

ФУНКЦІЯ ГРІНА КОНВЕКТИВНОГО РІВНЯННЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА ДЛЯ ЖОРСТКОСТІННОЇ ТРУБИ PDF
А. Борисюк 5-9
CИНТЕЗ АДАПТИВНОГО НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО РЕГУЛЯТОРА АВІАЦІЙНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА PDF
С. Єнчев, А. Гашко 10-13
ДИНАМІЧНИЙ СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНОЇ ДВОМІРНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГВИНТОВЕНТИЛЯТОРІВ ТГВД Д-27 PDF
С. Єнчев, О. Павелко 14-19
ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ РЕСУРСІВ ДИНАМІЧНИХ СТЕНДІВ ПРИ ІМІТАЦІЇ АКСЕЛЕРАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ЗА КУТОВИМИ СТЕПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ PDF
В. Кабанячий 20-23
КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ПОГЛИБЛЕНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ АВІАТЕХНІКИ PDF
В. Козлов, Т. Семитківська, Ю. Чоха 24-27
РОЗРАХУНОК БАНДАЖОВАНОГО ТРУБОПРОВОДУ PDF
В. Кравцов, В. Комаров, Я. Чкана 28-31
НАПІВМАРКОВСЬКА МОДЕЛЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. Ліннік 32-37
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВИМОГ ДО НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЛІТАКА PDF
Т. Семитківська, І. Сироїжка, О. Кожухарь 38-43
ПОРІВНЯННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ МЕТОДУ ДИНАМІЧНОГО ФОКУСУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНО-ФАЗОВОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХОНЬ PDF
О. Стельмах, О. Софронов, С. Чернишова 44-47
МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЬНО-РОЗРАХУНКОВОГО МЕТОДУ ПОГЛИБЛЕНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ АВІАДВИГУНІВ PDF
Ю. Чоха 48-50

Авіаційна хіммотологія

МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПАЛИВ PDF
С. Бойченко, О. Безпальчук, І. Шкільнюк 51-57
СУЧАСНІ СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИКИДІВ ВУГЛЕВОДНІВ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ БЕНЗИНІВ PDF
С. Бойченко, М. Яворська 58-62

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

ПРОТОКОЛ ДІФФІ–ХЕЛЛМАНА НА МНОЖИНІ СИНГУЛЯРНИХ ПРОСТИХ ЧИСЕЛ PDF
А. Білецький, О. Семенюк 63-68
МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЗРУЧНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ PDF
І. Гурченко 69-76
АДАПТИВНА ЗМІНА ТРИВАЛОСТІ ЦИКЛІЧНОГО ПРЕФІКСУ OFDM-СИМВОЛУ ПРИ БАГАТОПРОМЕНЕВОМУ ПОШИРЕННІ РАДІОСИГНАЛУ PDF
Г. Конахович, О. Марченко, Р. Орадченко 77-81

Системи управління

СТІЙКІСТЬ ОЦІНКИ ЧАСТОТИ ГАРМОНІЧНОГО СИГНАЛУ ЗІ СТАЛОЮ СКЛАДОВОЮ ДО ІМПУЛЬСНИХ ЗАВАД PDF
І. Омельчук 82-85

Інформаційна безпека

КРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАДАЧАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
О. Юдін, О. Весельська 86-91
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF
О. Юдін, М. Луцький, І. Рогоза 92-97
МЕТОД КОДУВАННЯ ДВІЙКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ЗА КІЛЬКІСТЮ БІТОВИХ ПЕРЕХОДІВ PDF
О. Юдін, М. Луцький, К. Курінь 98-102

Транспортні системи

СХЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ В АЕРОПОРТАХ PDF
В. Іваннікова 103-106
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ PDF
К. Марінцева 107-111
СТРОКИ ХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПШЕНИЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ АВІАЦІЇ PDF
Г. Юн, Г. Кандиба 112-115

Екологія

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Т. Дудар, С. Станкевич, І. Лоїк, О. Мартинова 116-120
РОЗРАХУНОК ВІДСТАНІ ВІД ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ЕФЕКТУ МЕРЕХТІННЯ ТІНЕЙ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ PDF
О. Запорожець, А. Литвинюк 121-126
АВТОМАТИЗОВАНА КЛАСИФІКАЦІЯ АНТРОПОГЕННИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АЕРОЗЙОМКИ ВИСОКОЇ РОЗРІЗНЕНОСТІ PDF
С. Станкевич, А. Васько 127-130


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ