Том 15, № 3 (2012)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ Й ПРАВИЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ПІДТРИМКИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
О. Тамаргазін, І. Ліннік 5-8
ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ДЖЕРЕЛ АКУСТИЧНИХ ШУМІВ У ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ СТАНУ ТРУБОПРОВОДІВ PDF
О. Пономаренко 9-13
ТИПОВІ МОДЕЛІ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Е. Богайська 14-18
РОЗРАХУНОК РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СТРУКТУРИ Й ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
М. Олег 19-22
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СУЧАСНИХ СИЛОВИХ УСТАНОВОК В УМОВАХ ЇХ РЕГУЛЯРНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Ю. Чоха, В. Козлов, В. Лефтор 23-26
КЕРУВАННЯ КОНТУРОМ ВЕЛИКИХ СІТОК НАПРАВЛЕНИМИ СИЛОВИМИ ДІЯМИ PDF
В. Кравцов, М. Садегі, Ю. Бурбела, М. Кисляк 27-30

Авіаційна хіммотологія

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДО РОЗРОБКИ НОВИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕМІСІЙ НАФТОПРОДУКТІВ PDF
Ю. В. Зеленько, М. Л. Сорока, С. В. Бойченко 31-35
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОКСИЧНОСТІ СНІГОВОГО ПОКРИВУ НА ТЕРИТОРІЯХ ПОБЛИЗУ ПІДПРИЄМСТВ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ PDF
С. М. Маджд, Г. М. Франчук, В. А. Гроза 36-39
ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАФТИ З РОДОВИЩ ІРАКУ PDF
Assad M. Ali Ibraheem, S. V. Boychenko 40-43
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
Л. Черняк, М. Радомська 44-47

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ КІЛЬКОСТІ АБОНЕНТІВ СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ ВІД ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ PDF
Г. Конахович, І. Козлюк, Р. Одарченко, В. Ткаченко 48-51
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ ІЗ ПРИВ’ЯЗКОЮ ДАНИХ АЕРОКОСМІЧНОЇ ФОТОЗЙОМКИ PDF
П. Приставка, Є. Нічіков 52-57
АПРОКСИМАЦІЯ ЗАКОНІВ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
В. Єременко, Є. Суслов, С. Сунетчієва 58-61

Інформаційна безпека

АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ WEP-ТЕХНОЛОГІЇ PDF
О. Юдін, О. Весельська 62-66
МОДЕЛЬ РЕАЛІСТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ДВОВИМІРНИХ СПЛАЙНІВ, БЛИЗЬКИХ ДО ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ У СЕРЕДНЬОМУ PDF
П. Приставка, М. Рябий 67-71
ПРОТИДІЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ЗНІМНІ НОСІЇ PDF
А. Петренко, Є. Бєтанов 72-77
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИПТОСЕМАНТИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЯХ PDF
В. Бараннік, С. Сідченко, В. Ларін 78-82
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ З ПОГЛЯДУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Б. Корнієнко 83-89
МЕТОД ДЕКОДУВАННЯ ВЕКТОРА МАСШТАБОВАНИХ КОМПОНЕНТ ТРАНСФОРМАНТИ PDF
В. Кривонос 90-93

Природничі науки

ДІАГНОСТИКА СКЛАДУ ПЛІВОК НА ОСНОВІ СПЛАВУ ГЕЙСЛЕРА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛОКАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Г. Легкова, Т. Слусар, О. Сущенко 94-98


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ