Том 14, № 2 (2012)

Зміст

Авіоніка та машинознавство

НОРМУВАННЯ Й ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ PDF
О. Тамаргазін, І. Ліннік, О. Лінник 5-9
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ МОБІЛЬНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ PDF
М. Олег 10-13
МЕТОДИКА ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ PDF
К. Богайська 14-17
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ PDF
О. Лінник, Е. Кравченко 18-21
АДАПТАЦІЯ ПАКЕТУ SolidWorks-COSMOSWorks ДЛЯ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОНАПРУЖЕНИХ СТАНІВ ОХОЛОДЖУВАНИХ ЛОПАТОК ГАЗОВИХ ТУРБІН PDF
Б. Карпінос, В. Куліш 22-26
ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПОГЛИБЛЕНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СУЧАСНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
В. Козлов, Ю. Чоха, О. Беляєв 27-31
МОДЕЛЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ У БАГАТОШАРОВИХ НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
В. Чемерис, І. Бородій, Г. Маринченко 32-37

Авіаційна хіммотологія

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ З ТЕХНІЧНИХ ОЛІЙ: ТЕХНОЛОГІЧНІ І ТРИБОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
В. Кириченко, Л. Кириченко, С. Бойченко, К. Бондаренко 38-45
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ГІДРАВЛІЧНИХ РІДИН В КОНТЕКСТІ МЕХАНІЗМУ НЕПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ PDF
О. Кузнєцова, Ж. Нетреба, М. Бойченко, I. Кліщ 46-51

Інформаційно-комунікаційні системи та мережі

АКУСТИЧНА ЕМІСІЯ ПРИ МИТТЄВОМУ РУЙНУВАННІ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ PDF
С. Філоненко, Т. Косицка, Т. Німченко 52-58
МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ PDF
І. Прокопенко, С. Мігель 59-64
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕКСТОВОЇ ПРИРОДНО-МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ДІЄСЛІВНИХ СЕМАНТИЧНИХ ВУЗЛІВ PDF
М. Сич 65-68

Інформаційна безпека

ОЦІНКА РИЗИКІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ PDF
Б. Корнієнко, О. Юдін, Г. Наконечна 69-73
КРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАДАЧАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
О. Юдін, О. Весельська 74-79
МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО КОДУВАННЯ ДАНИХ В ЗАДАЧАХ СТЕГАНОГРАФІЇ PDF
О. Юдін, К. Курінь 80-85
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ. ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА БАЗОВИХ ВИЗНАЧЕНЬ ГАЛУЗІ PDF
О. Юдін 86-91

Системи управління

ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ЖИВЛЯЧОЇ МЕРЕЖІ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ БОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ PDF
В. Казак, А. Вакарова, Б. Гладшіюк, Л. Гладишок 92-95

Транспортні системи

КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ВАНТАЖЕМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ БЕЗПЕКИ PDF
V. Ivannikova, T. Manziuk 96-99
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ В АЕРОВОКЗАЛАХ PDF
К. Марінцева 100-104
МЕТОД ЧИСЕЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ ШВИДКОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШВИДКОГО СПЛАЙН-ПЕРЕТВОРЕННЯ PDF
Н. Кужель 105-108

Природничі науки

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИРОДНИХ БІОЛОГІЧНИХ НАНОСИСТЕМ ОКА PDF
А. Запорожець, І. Плюто, О. Замурняк, Ю. Павленко, Н. Тяжка 109-113
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ DIOLAS ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ В ОФТАЛЬМОСКОПІЇ PDF
А. Запорожець, В. Верпета, І. Плюто, Ю. Комісаренко, Ю. Павленко 114-118


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ